ДЕРЕВО В ТВОРАХ МИСТЕЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ, ІСТОРІЯ ВИКОРИСТАННЯ ТА ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ

Автори:
1
Department of of Architecture and Restoration Lviv Polytechnic National University

У статті подано інформацію про історію використання дерева для створення творів мистецтва та архітектури. Проаналізовано сфери застосування деревини, як основи для виготовлення творів мистецтва та архітектурного будівництва. Визначено види виготовлених дерев'яних витворів мистецтва та встановлено їх роль в українській культурі. Стверджується, що збереження цінних творів мистецтва є дуже важливим завданням для реставраційної науки. Автор розкриває причину знищення дерев’яних витворів мистецтва. Перелічено основні фактори, що зумовлюють процеси руйнації творів з дерева, також, в статті визначено сучасні шляхи подолання проблем знищення дерев'яних витворів мистецтва.

Драган, М., 1970. Українська декоративна різьба XVI-XVIII ст. Київ: Наукова думка.

Літопис руський за Іпатським списком, 1989. Переклад з давньоруської Л. Маховця. Дніпро.

Січинський, В., 1956. Історія українського мистецтва. Т. 1. Нью-Йорк.

Таранушенко, С., 2017. Дерев’яна монументальна архітектура Лівобережної України.Харків: Видавець Олександр Савчук.

Чепелик, О., 2013. Скульптор Пінзель і духовний ландшафт українського бароко. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 2, с.168-170. https://doi.org/10.32461/2226-3209.2.2013.137998.

Ченнини, Ч., 1933. Книга об исскустве или трактат о живописи. Перевод с итальянского А. Лужнецкой. Москва: ОЗИГ-ИЗОГИЗ.

Dardes, K. & Rothe, A., ed., 1998. The Structural Conservation of Panel Paintings, Proceedings; of a Symposium at the J. Paul Getty Museum. Part Two: History of Panel-Making Techniques, pp.109-185.

Heurich, J., 1862. Przewodnik dla stolarzy. Warszawa.

Ukrinform.ua та Кисілевська Н., 2011. Дерев’яні храми Львівщини сигналізують "SOS"! Львів.