2(17), 2014

Рекомендувала Вчена рада Національного університету «Львівська політехніка» (протокол № 5(143)) засідання від 29.12.2014 р.

Статті прийняті на засіданні редакційної колегії збірника 25.12.2014 р.

У цьому номері

(13 статей)
Н. Т. Білик, Ю. С. Маковський, І. В. Побережська, В. Б. Степанов, В. Р. Тимощук, Т. Г. Шевченко, І. Г. Яценко
DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2014.02.101
pp. 101-111
Валентин Максимчук, Наталя Пиріжок, Р. С. Пронишин, В. Р. Тимощук
DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2014.02.139
стоp. 139-149