контроль

Співвідношення державного та громадського контролю у сфері охорони здоров’я

Анотація. В науковій статті зосереджено увагу на факторах, які свідчать про актуальність дослідження державного і громадського контролю у сфері охорони здоров’я як об’єкта правового регулювання. До таких факторів належить незадовільний стан здоров’я населення, дотримання прав людини у сфері охорони здоров’я, якість та ефективність проведення медичної реформи, якість надання медичних послуг та ін. Відтак дослідження особливостей співвідношення та правового регулювання державного та громадського контролю у сфері охорони здоров’я є надзвичайно актуальним.

Dynamics of a fishery with nonlinear harvesting: control, price variation, and MSY

In this paper, we construct and analyse a new fishing mathematical model, which describes the time evolution of a fish stock, which is harvested by a fishing fleet, described by its fishing effort.  We consider that the price, which is given by the difference between supply and demand, is varying with respect to time.  For the harvesting function, we use the Holling II function.  On the other hand, we consider two different time scales: a fast one for the price variation and a slow one for fish stock and fishing effort variations.  We use an "aggregation of variables" m

Банківський контроль в Україні: проблеми реалізації та адаптація до міжнародних стандартів

У статті виявлено, що чинне національне законодавство України, на жаль, не має законодавчо регламентованого поняття «банківський контроль». Наукова доктрина багатоманітна і містить діаметрально різні трактування. Не претендуючи на повноту і надмірність аналізу існуючих поглядів на природу банківського контролю, ми сформулювати авторське визначення «банківського контролю». Встановлено, що вітчизняне банківське законодавство базується на «Базель І» за винятком поправки щодо включення ринкових ризиків від 1996 року.

Further results on the regulation problem for linear systems with constraints on control and its increment

The regulator problem for both discrete-time and continuous-time linear systems is considered.  The control and its increments are under non-symmetrical constraints and the domain of constraints includes the origin on its boundary.  We derive necessary and sufficient conditions which ensure the satisfaction of all the constraints and also the asymptotic stability by a state feedback. An illustrative example shows the application of our method.

Правові положення щодо втручання у приватне життя в кримінальному процесуальному праві

 У Кримінальному процесуальному кодексі України виділяють слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії. Саме до негласних розшуковий дії належить – втручання у приватне спілкування. Спілкуванням є передання інформації у будь-якій формі від однієї особи до іншої безпосередньо або за допомогою засобів зв’язку будь-якого типу. Стаття присвячена проблемі визначення поняття, змісту та межі втручання у приватне життя у кримінально процесуальному праві. Значна увага приділяється правовій регламентації видів втручання у приватне життя та їх особливості.

Розвиток інформаційного забезпечення системи менеджменту вітчизняних підприємств

Дослідження спрямоване на вивчення способів удосконалення інформаційного забезпечення системи менеджменту вітчизняних підприємств за допомогою програмного забезпечення. Автори визначили, що автоматизування дасть змогу зменшити витрати часу на виконання основних управлінських функцій, його використовують для розрахунків та аналізування, проєктування, контролювання якості, планування всіх операційних процесів, наймання та обліковування працівників тощо.

Забезпечення балансу влади між бургомістромі радою громади у федеральній землі Бранденбург

Досліджено владні відносини між бургомістром і радою громади та механізм їх збалансування. Проведено класифікацію та аналіз критеріїв, які визначають співвідношення статусу і ролі головних муніципальних органів в управлінні громадою на прикладі федеральної землі Бранденбург. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення моделі внутрішньої організації влади в територіальних громадах України.

Відмінність понять «державний контроль» і «державний нагляд»: нормативно-правовий аспект

Проаналізовано основні підходи до визначення змісту понять «державний контроль» і «державний нагляд» у вітчизняній науці державного управління і у юридичній науці, розкрито їх трактування в окремих нормативно-правових актах. Виявлено основні відмінності між контролем і наглядом як складовими контрольної функції державного управління та показано основні підходи у їх юридичному тлумаченні. Доведено, що найважливішими напрямами застосування контрольної функції державного управління в Україні є контроль і нагляд.

Принципи моніторингу та керування у мережі зарядних станцій електричних автомобілів

Досліджено принципи побудови, моніторингу, керування та організацію безпеки у мережі зарядних станцій електричних автомобілів. Запропоновано використання елементів сучасних клієнт-серверних технологій та елементів кіберфізичних систем у таких мережах. Розроблено базову структуру кіберфізичної системи керування мережею зарядних станцій. Розроблено та досліджено серверні та клієнтські засоби мережі. Наведено структурні та функціональні рішення серверної та клієнтської частин. Проаналізовано потенційні вразливості мережі до кібератак.

Процесуальна діяльність Національної поліції при реалізації контрольно-наглядової функції

У статті досліджено процесуальну діяльність Національної поліції при реалізації контрольно-наглядової функції. Розглянуто теоретичні аспекти здійснення контролю та нагляду у контексті адміністративно-процесуальної діяльності. Проаналізовано стадії контрольно-наглядового провадження, їх послідовність та зміст. Охарактеризовано стадію підготовки до проведення контрольно-наглядових заходів, стадію проведення зазначених заходів, стадію прийняття рішення, стадію перевірки виконання рішення.