metrological support

МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ СЛУЖБИ ЗАПРАВКИ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН

В статті досліджено можливість проведення повірки об’ємних лічильників рідини на місці експлуатації, розглянуто переваги, особливості, а також наведено процедуру проведення такої повірки. Розглянуто питання щодо метрологічного забезпечення засобів вимірювальної техніки служби заправки повітряних суден. Наведено дані щодо повірок засобів вимірювальної техніки служби заправки повітряних суден у країнах-членах ЄС.

METROLOGICAL RISKS IN MANAGEMENT SYSTEM OF PRODUCT QUALITY AT THE MANUFACTURING STAGE

A method of estimating the size of metrological risk using a comprehensive indicator is being proposed in our article. It gives the possibility to assess the weight of the impact of each structural level on the comprehensive indicator, identifies the factors that cause this risk and vulnerabilities in the system of metrological support of production.

THE MEASURING CHANNELS CALIBRATION IN THE INDUSTRY

The trend of development of measuring equipment in particular measuring systems and technological processes leads to the need of measuring the temperature without dismantling the primary transducers and stopping the technological process in a very wide range and with high accuracy. The choice of methods and means of measurement depends on such factors as the value of measured temperature, necessary accuracy of measurement, conditions of measurements, and operation of the investigated object.

РОЗВИТОК СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕТРОЛОГІЧНОЇ НАДІЙНОСТІ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Проаналізовано сучасний стан розвитку метрологічного забезпечення випробувального устаткування та засобів  вимірювальної  техніки  для  забезпечення  конкурентоздатності  продукції,  безпеки  на  виробництві (радіаційної безпеки), отримання об’єктивної діагностичної  інформації в медичній практиці. Метрологічне забезпечення – це один  із основних етапів виробничого процесу , який впливає на отримання результатів вимірювання та їх якісну оцінку (точності). 

РОЗВИТОК ЗАСОБІВ ЕТАЛОННОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ОБЛАСТІ ДОЗИМЕТРИЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ

Проаналізовано  питання  розвитку  засобів  еталонного  забезпечення,  необхідних  для  метрологічної перевірки  та  калібрування  дозиметрів  бета-  та  гамма-випромінювання.  Останні  вкрай  необхідні  для  дозиметричних вимірювань  характеристик  випромінювання  в  області  радіаційної  безпеки,  променевої  діагностики  та  терапії.  Окрім традиційних  вимог  та  питань,  пов’язаних  із  проектуванням,  створенням  та  використанням  зазначених  еталонів,  постає низка проблем, зумовлених радіаційною безпекою, як під час метрологічної перевірки та калібрування дозиметрів, так і під час

МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОНІТОРИНГУ З ВИКОРИСТАННЯМ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ

Використання  сучасних  технологій  для  стандартизації  робіт,  пов’язаних  із  моніторингом навколишнього  середовища,  технологічних  процесів,  міських  та  сільських  інфраструктур,  потребує  цілої  системи метрологічного  нагляду.  За  допомогою  відповідного  електронного  обладнання  можна  визначити  рівень  забруднення атмосфери і проводити наукові дослідження.

КОМПЛЕКСНА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ МЕТРОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ ЗВ’ЯЗКУ

Розкрито основні етапи комплексної методики проведення метрологічної експертизи військової техніки зв’язку.  Реалізація  зазначених  етапів  комплексно  дає  змогу  мінімізувати  кількість  вимірювальних  параметрів  та встановити  раціональну  послідовність  їх  вимірювання,  що  зменшить  час  встановлення  технічного  стану  військової техніки  зв’язку,  а обґрунтування  значення ймовірності правильної оцінки  вимірюваного параметра допоможе  вибирати дешевші  засоби  вимірювальної  техніки  військового  призначення.  Виконано  експериментальне  дослідження  для підтвердження працездатно

NORMATIVE AND METROLOGICAL PROVIDING OF CLINICAL-DIAGNOSTIC LABORATORIES

Клініко-лабораторна  діагностика (лабораторна  медицина)  є  одним  із  найважливіших  компонентів системи охорони здоров’я, яка надає медичну діагностичну допомогу пацієнтам щодо оцінки стану здоров’я, діагностики захворювань, моніторингу результатів лікування, подальшого прогнозування перебігу хвороби  та  якості життя, що має загальнодержавне  значення для  збереження та поліпшення  здоров’я населення. Якість життя хворої людини  в  сучасній медицині розглядається як невід’ємна характеристика її стану, що складається із фізичних, психологічних та соціальних компонентів.

Метрологічне забезпечення вимірювання вмісту загального органічного вуглецюу мінеральних водах

Розкрито сутність метрологічного забезпечення визначення органічного вуглецю в мінеральних водах. Проведено аналітичний огляд відомих методів та засобів метрологічного забезпечення визначення загального органічного вуглецю в мінеральних водах. Детально розглянуто конструкцію, технічні вимоги та принцип роботи аналізатора загального органічного вуглецю ТОС-V фірми “Shimadzu”. Виконано розрахунки щодо визначення міжкалібрувальних інтервалів приладу. Окреслено основні переваги методу інфрачервоної спектрометрії.

Системна модель безпеки безпровідних технологій зв’язку шифрування даних у WIMAX-системах

На основі концепції “об’єкт – загроза – захист” запропоновано системну модель безпеки технологій безпровідного зв’язку на рівні структури “система – сигнал – канал – тракт” та її метрологічного забезпечення. В межах створеної моделі розроблено алгоритмічно-програмне забезпечення процедури шифрування даних для WIMAX- систем на основі стандарту AES та мови програмування С#.