моніторинг

Основні підходи до моніторингу та аналізу якості туристичної документації

In this article the role of tourism in conditions of consistent information society improvement has been considered. The definition of the tourism documentation concept and its classification by types are defined. The main approaches to the monitoring and analysis of the tourism documentation quality have been described. The necessity of these approaches application for the tourism products realization is emphasized and the main components of documentation quality are highlighted.

ОЦІНКА МОЖЛИВОСТЕЙ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Розвиток інвестиційної діяльності у Львівській області розглянуто з позицій розкриття можливостей підвищення рівня ефективності використання залучених у цей регіон інвестиційних ресурсів. На прикладі Львівської області досліджено можливості формування динамічно-залежних важелів підвищення ефективності інвестиційної діяльності, контролювання результативності впливу інвестиційних інструментів у цій області, а також регулювання міри впливу і напряму дії цих інструментів на заплановані результати її соціально-економічного розвитку, закладені у відповідних регіональних програмах.

МОНІТОРИНГ КОМЕРЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Розроблено та обґрунтовано модель моніторингу рівня комерційного потенціалу інтелектуальних технологій (об’єктів інтелектуальної власності) з використанням функції арктангенсу. В основу моделі покладено співвідношення рівня якості технологічного продукту та рівня комерційного ризику впровадження і споживання. Виділено чотири характерні множини значень моніторингової функції, в кожній з яких для підприємства наданj відповідні рекомендації.

Моніторинг та аналіз низькочастотного техногенного магнітного шуму в м. Київ

В даній публікації викладені результати досліджень змінного магнітного поля техногенного походження в м. Київ. Вперше експериментально досліджена техногенна складова магнітного поля в частотному діапазоні 10-6Hz – 1 Hz. Показано, що джерела техногенних варіацій величиною в десятки і сотні нанотесла мають в більшості випадків електричний і феромагнітний характер. Добова ритміка техногенних джерел обумовлюється робочим режимом людей і виробництва.

Про гідрогеологічні відгуки підземних вод Українського і Московського масивів на катастрофічі землетруси

Наводяться результати спільної обробки гідрогеологічних і сейсмічних даних, які дозволили простежити приуроченість гідрогеологічних відгуків до типу сейсмічних хвиль від землетрусів і виразність постсейсмічних ефектів у варіаціях рівня підземних вод. Зокрема, за період спостережень з 01.11.2010 по 31.05.2011 зареєстрований значний ко- і постсейсмічний відгук на катастрофічний землетрус 11.03.2011 поблизу східного узбережжя о. Хонсю (Японія) з магнітудою 8,9.

Some aspects of the control of the virtual environment in Ukraine

The article raises questions of improvement of administrative regulation control virtual space in Ukraine in the context of the experience of the EU countries and ways of enhancing the effectiveness of the authorities in this area. The features of virtual space in a legal context, principles, objectives, methods and forms of control of virtual space, the subjects of the control activity.

Сейсмічність і напружений стан Старобінского родовища калійних солей в Білорусі

Мета. Провести дослідження в південно-західній частині Східно-Європейської платформи в межах центриклінального замикання Прип'ятського прогину, де розташоване Старобінське родовище калійних солей верхньодевонського віку. Інтерес вчених саме до цього району пояснюється тим, що в районі даного родовища знаходиться скупчення вогнищ  землетрусів, яке помітно відрізняє його від решти території Білорусі, де незначні сейсмічні події розподіляються досить рівномірно. Методика.

Природні фактори активізації екзогенних процесів на техногенно порушених ділянках поширення соленосних відкладів Передкарпаття

Мета. Наглядно продемонструвати геологічні процеси та умови і стисло обґрунтувати вибір об’єктів моніторингу, що впливають на розвиток сольового карсту та виділити основні напрями організації їх досліджень. Методика.

Моніторинг геолого-гідрологічних умов і способів розроблення родовищ сірки Передкарпатського басейну

На основі моніторингу виявлено складні геолого-гідрологічні умовиПередкарпатского сірконосного басейну. Серед них особливе значення мають обводненість і закарстованість території басейну, різна глибина і потужність рудного пласта. Тому виникла необхідність у використанні системи, комплексу і способів розробки окремих родовищ сірки.

Результати геодезичного контролю напружено-деформованого стану ЗОРВ АЕС з ВВЕР-1000

На конкретному прикладі за результатами геодезичного контролю геометричних параметрів ЗОРВ оцінено вплив робіт по натягу арматурних пучківна напружено-деформований стан, яке підтвердило ефективність геодезичних робіт в загальному комплексі заходів щодо забезпечення експлуатаційної надійності ЗОРВ АЕС з ВВЕР-1000.