працівник

Міжнародно-правові стандарти щодо регулювання внутрішнього трудового розпорядку

У статті проаналізовано міжнародно-правові стандарти щодо регулювання внутрішнього трудового розпорядку. Відзначається, що у правовій доктрині міжнародного права існує значна кількість нормативних актів, які визначають міжнародні правові стандарти регулювання внутрішнього трудового розпорядку, однак механізм їх забезпечення є недосконалим, він не до кінця визначений державою та не відповідає національному законодавству. 

Лояльність працівників: сутність та індикатор виміру

Викладено результати дослідження щодо значущості підвищення рівня лояльності працівників до компанії. Коротко висвітлено вплив лояльних працівників на розвиток організації, охарактеризовано сутність індикатора чистої лояльності працівників, а саме еNPS (Employee Net Promoter Score), а також проаналізовано методику його розрахунку. Звернено увагу на три групи працівників, які виокремлюють, обчислюючи еNPS, та принципи проведення опитування щодо визначення рівня лояльності персоналу. Розрахунок еNPS виконано на прикладі вітчизняного ТзОВ «Спецодяг».

Принципи побудови веб застосунку для моніторингу навиків працівників

Узагальнюючи означення поняття «навички» із оглянутих літературних джерел визна- чаємо, що: навички – це поєднання знань і вмінь, які людина отримала протягом життя.

Для покращення навичок потрібно вибирати певні інструменти (тренінги, семінари, вебінари, онлайн-курси, курси підвищення кваліфікації, читання спеціальної літератури тощо). Важливе значення у виборі інструментів і досягненні результатів мають особистісні якості та установки молоді.

МОНІТОРИНГ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

У статті обґрунтовано цілі моніторингу індивідуальної результативності працівників в процесі управління організацією. Розкрито процедуру та алгоритм її оцінювання. Висвітлено принципи та вимоги до системи оцінювання результативності працівників. Визначено структуру і зміст профілю посади. Охарактеризовано інформаційне забезпечення процесу моніторингу результативності працівників.

Особливості встановлення факту наявності трудових відносин у судовому порядку

На основі системного аналізу загальнотеоретичних та галузевих досліджень запропоновано розглядати юридичний факт наявності трудових відносин як дію, виражену в формі трудового договору між працівником та роботодавцем або рішення суду, що набрало законної сили. Ця дія зумовлює правові наслідки у межах трудових відносин, відносин із загальнообов’язкового державного соціального страхування та відносин із соціального забезпечення працівника.

Щодо питання дотримання роботодавцем законодавчих вимог під час працевлаштування громадян

На основі положень чинного законодавства України визначено головні вимоги до роботодавця під час прийняття на роботу працівників. А саме: офіційне оформлення трудових відносин; обґрунтування відмови від прийняття на роботу; створення визначеної законодавством кількості робочих місць для пільгових категорій громадян. Особливу увагу звернено на аналіз судової практики у сфері розгляду спорів про встановлення факту перебування у трудових відносинах.

Analysis of compliance of the national legislation with the ratified articles of the European social charter (revised)

This article deals with the study of the issue of securing by the norms of the national legislation of international guarantees in the sphere of labor. Characteristic in this context is the issue of analysis of compliance of the norms of the national legislation with the norms of the European Social Charter (revised).

The features of computing average daily wage for the calculation of temporary disability

The scientific article the features of accounting of payments for insurance and reporting
in accordance with applicable law are considered. The process of calculating the average wage
per day to charge the material security while temporary disability and representation of
workers' lost earnings compensation calculations in the business accounting is considered in
the article. Reveals the method of calculating refunds for various types of social insurance are
some controversial points in calculating such amounts.