Особливості взаємодії компонентів у мобільній платформі Android

Автори: 
Ковалик М.І., Камінський Р.М.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра інформаційних систем та мереж

Описано головні способи взаємодії між сервісами та активностями у системі Android. Описано переваги і недоліки кожного з підходів, а також ситуації, коли конкретний підхід найоптимальніший.

1. Activities[Electronic Resource]:[site]// Official documentation.- Mode of access : URL: http://developer.android.com/guide/components/activities.html.- Title from the screen.- Last access:10.09.2014.
2. Android Services — Tutorial[Electronic Resource]:[site].- Mode of access : URL: http://www.vogella.com/tutorials/AndroidServices/article.html#service_ov... Title from the screen.- Last access:10.09.2014.
3. Services[Electronic Resource]:[site]// Official documentation.- Mode of access : URL: http://developer.android.com/guide/components/services.html.- Title from the screen.- Last access:10.09.2014.
4. Göransson Anders. Efficient Android Threading / Anders Göransson.- Sebastopol:O’Reilly Media, 2014.- 260 p.- ISBN: 978-1-449-36413-7
5. Application Fundamentals[Electronic Resource]:[site]// Official documentation.- Mode of access : URL: http://developer.android.com/guide/components/fundamentals.html.- Title from the screen.- Last access:10.09.2014.
6. LocalBroadcastManager[Electronic Resource]:[site]// Official documentation.- Mode of access: URL:http://developer.android.com/reference/android/support/v4/content/LocalB... Title from the screen.- Last access:10.09.2014.
7. Activity and Service communication[Electronic Resource]:[videolecture]// Pattern-Oriented Software Architectures: Programming Mobile Services for Android Handheld Systems.- Mode of access: URL: https://class.coursera.org/posa-002/lecture/159.- Title from the screen.- Last access:13.09.2014.
8. Using LocalBroadcastManager in Service to Activity Communications[Electronic Resource]:[site].- Mode of access: URL: http://www.intertech.com/Blog/using-localbroadcastmanager-in-service-to-... Title from the screen.- Last access:13.09.2014.

Ковалик М.І. Особливості взаємодії компонентів у мобільній платформі Android / Ковалик М.І., Камінський Р.М. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2015. – № ___ : Інформаційні системи та мережі. – С. ___–___. – Бібліографія: 8 назв.