ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНІ ОСНОВИ ЦЕРКОВНОГО ПРАВА

Slyvka S. "Existential fundamentals of church law"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/number-331-2021/existe...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Церковне право часто ототожнюють з канонічним правом подібно до того, яку дух приймають за душу. З цього приводу ведуться наукові дискусії, внаслідок цього появляється пошуки, дослідницькі інтереси. Ми почнемо з аналізу двох проблем: 1) категорій діалектики, що фікусують ступені єдності і відмінності між науковими поняттями і 2) метаантропологічних компонентів людького буття. Тобто церковне право досліджуватимемо з позицій двох альтерантивних концепцій – діалектики і метафізики. Передусім, необхідно відновити у населення України сприймання субстанції. Багато з них просто не хочуть зрозуміти, що тільки закони з неба можуть побороти зло, неправду, агресію, які розповсюджені на нашій землі з боку сусідніх держав. Адже церковні закони, які мають небесне походження, постійно входили в повсякденне життя нашого народу, в його звичаї, традиції, обряди, які набували духовного змісту, неповторної краси і національного забарвлення. Тому моральну опору можна знайти тільки у Церкві, яка користується особливим екзистенціальним правом правом – церковним. Особливість церковного права полягає в тому, що воно має надважливе, відмінне від інших призначення. Воно полягає у скеруванні екзистенції до трансценденції (без екзистенції потрапити в трансценденцію неможливо), природного права до надприродного права. В результаті підвищуватиме рівень духовності, якої не буває забагато. Духовності бракує всім людям планети. Люди здебільшого живуть проблемами матеріального збагачення, а про духовність навіть не журяться. Може настати період, коли особливість церковного права опиниться у критичній ситуації. В кожному разі так обґрунтовує канонічне право.

1. Gryniv O.I. (2016) Filosofiya [Philosophy]: Kurs lekcij dlya aspirantiv. Lviv: «Triada plyus»,. 368p.

2. Petrushenko V. (2018) Filosofiya [Philosophy] (vstup do kursu istoriya svitovoyi ta ukrayinskoyi filosofiyi, fundamentalni problemy suchasnoyi filosofiyi): navch. posibnyk / Viktor Petrushenko. 2-ge vyd., vypr, Lviv: Vyd-vo Lvivskoyi politexniky,. 596p.

3. Petrushenko V. (2011) Filosofskyj slovnyk: terminy, personaliyi, sentenciyi. [Philosophical dictionary: terms, personalities, maxims] Lviv: «Magnoliya 2006»,. 352p.

4. Religiyeznavchyj slovnyk (1996) [Religious dictionary] / Za red. A. Kolodnogo i B. Lobovyka. K.: Chetverta xvylya,. 392p.

5. Struzhevskyj V. (2014) Ontologiya [Ontology] / Per. z pol. K. Novikovoyi. K.: DUX I LITERA, Instytut religijnyx nauk sv. Tomy Akvinskogo.. 312p.

6. Filosofiya (2004) [Philosophy]: Navch. posib. / Za red. I. F. Nadol`nogo. 4-te vyd., ster. K.: Vikar,. 516p. 7. Fylosofskyj slovar. (2006) [Philosophical dictionary] K.: A.S.K., 1056p. 8. Fyurst M., Trynks Yu. (2018) Filosofiya [Philosophy] / Per. z nim. V. Kebuladze. K.: DUX I LITERA, Instytut religiyeznavchyx nauk sv. Tomy Akvinskogo,. 544p.