ЕМОКРАТІЯ ТА ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА: СУЧАСНА МЕТОДОЛОГІЯ УПРАВЛІНСЬКО-ВЛАДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Irina Zharovskaya "Democracy and the rule of law: modern methodology of management and authority activity"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/number-331-2021/democr...

1
Навчально-науковий інститут права та психології Національного університету «Львівська політехніка», доктор юридичних наук, професор кафедри теорії та філософії права

В загальному демократію слід розуміти як політичну форму правління в державі, що здійснюється народом або безпосередньо (пряма демократія), або опосередковано за допомогою обраних представники (представницька демократія). Аналіз іноземної літератури дав можливість узагальнити ознаки демократії. Проте вказано, що вони мають виключно формальний характер. Саме якість цих інститутів відображає реальність демократі.

Здійснено окремий аналіз основний принцип демократії – верховенства права. З вузького підходу - поняття верховенства права охоплює лише принципи процесуальної справедливості. З більш широкого підходу - це також охоплює більш суттєві специфікації елементів, що входять до верховенство права. Ключова характеристика верховенства права полягає в тому, що їй відведено важливе завдання – перевірка реального функціонування інституційного захисту прав людини. Зрештою, верховенство права репрезентує захист індивідуальних прав як головної мети у функціонуванні політичних інститутів.

Юридичний підхід повинен змінюватися, забезпечуючи можливість належного управління через розширення класичного позитивістського розуміння права. Ця сучасна парадигма державного управління намагається використовувати демократичні цінності замість бюрократичних цінностей. Тому що бюрократичні організації ніколи не є нейтральними. В результаті одна група виконує їхні вимоги, а інша відірвана від неї. Тому новою парадигмою державно-владного управління сучасності є реальність забезпечення рівного впливу груп та суб’єктів на владне рішення у публічно- адміністративній діяльності шляхом встановлення демократичної процедури та відстоювання демократичних цінностей. Серед них прозорість управління, широка участь, підзвітність, відповідальність, верховенство права, ефективність та результативність рішень.

1. Diamond L., Morlino L. (2005) Assessing the quality of democracy: Introduction. Assessing the quality of democracy, Baltimore: The Johns Hopkins University Press, p. xi.

2. Stasiuk O.Y. (2018) Democracy in the Stalinist style, or how falsified elections in the Soviet Union [Demokratiia po-stalinsky, abo yak falsyfikuvaly vybory v Radianskomu Soiuzi]. Modern times. 6, 243-248.

3. Vovk S.O. (2020) The problem of "democracy deficit" and its overcoming in the European Union [Problema "defitsytu demokratii" ta yii podolannia u Yevropeiskomu Soiuzi] Young scientist. 11 (2), 281-285.

4. Rueschemeyer D. (2005) Addressing inequality. Assessing the quality of democracy, Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

5. Zolo D. (2007) Rule of Law: A critical reappraisal The Rule of Law. Theory, History and Criticism, Dordrecht: Springer, 2007.

6. Koopmans T. (2003) Courts and Political Institutions. A comparative view, Cambridge: Cambridge University Press.

7. Gerasimova E.M. (2020) Doctrine of freedom in a democratic society: the ideal and reality [Doktryna realizatsii svobody v demokratychnomu suspilstvi: ideal i realnist] Bulletin of the National Aviation University. Philosophy. Culturology. 2, 5-9.

8. de Búrca, G., Scott, J. (2006). Introduction: New Governance, Law and Constitutionalism. In G. de Búrca, J. Scott (Eds.). Law and New Governance in the EU and the US (pp. 1–12). London: Hart Publishing.