Забезпечення функціонування суспільства у діяльності органів державної влади за умов дії правового режиму воєнного стану

Halyna LUKIANOVA, Tetiana BEKERSKA "Ensuring the functioning of society in activities of public authorities under the legal regime of martial law".

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-11-number-1-40...

1
Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти Національного університету “Львівська політехніка”
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Наукова стаття присвячена дослідженню питань діяльністі органів місцевого самоврядування в період дії правового режиму воєнного стану у забезпечені функціонування суспільства, характеристики поняття, компетенції та ознак органів місцевого самоврядування, видів органів місцевого самоврядування. У статті розглянуто наукові і нормативно-правові підходи до визначення найважливіших функцій місцевої влади, зокрема, забезпечення конституційних прав та безпеки громадян. Місцеве самоврядування в період дії воєнного стану щоденно стикається з багатьма викликами. Саме тому ця тема є надзвичайно актуальною та потребує наукового обгрунтування та дослідження. Реформа децентралізації заклала основу для діяльності компетентних органів місцевого самоврядування. Проте невиправдана військова агресія змінила звичний ритм роботи обласної та районної рад, а також місцевої влади. Особливістю цього правового режиму є створення тимчасових державних органів, зокрема органів військового управління. Вони працюють паралельно з автономними органами місцевого самоврядування. Проте є випадки, коли військове управління може взяти на себе повноваження органів місцевого самоврядування, у випадку, якщо місцева рада не збирається у встановлений термін.

Місцеве самоврядування покликане зміцнювати основи конституційного ладу України, забезпечувати реалізацію конституційних принципів, прав людини і громадянина, створювати умови для забезпечення життєвих потреб і законних інтересів громадян, розвивати місцеву демократію. Під час дії правового режиму воєнного стану органи військового управління здійснюють повноваження місцевих органів державної влади та частини органів місцевого самоврядування, визначені згідно з чинним законодавством. Тому, дуже важливою є роль місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування в забезпеченні якісного функціонування суспільства. 

1. Bohiv Ya. S. (2014). Mistseve samovriaduvannia yak odna iz form realizatsii pryntsypu narodnoho suverenitetu [Local self-government as a form of realization of the principle of people's sovereignty]. Chasopys Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Seriia : Pravo. Vyp. 2. Р. 65-70. [in Ukrainian].

2. Frolov O. O. (2015). Sutnist pryntsypiv mistsevoho samovriaduvannia [The essence of the principles of local self-government].  Pravo ta innovatsii.  Vyp. 4 (15). Р. 164-168. [in Ukrainian].

3. Pro mistseve samovriaduvannia (1997, May, 21) № 280/97-VR  [About local self-government ]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр#Text. [in Ukrainian].

4. Kravchenko V. V., Borodin Ye. I., Kvitka S. A. (2018). Mistseve samovriaduvannia v systemi publichnoho upravlinnia: navch. posibnyk v skhemakh [Local self-government in the system of public administration: A Textbook]. Dnipro: HRANI, 148 р. [in Ukrainian].

5. Bohiv Ya. S. (2015). Poniattia ta pryntsypy mistsevoho samovriaduvannia [Concept and principles of local self-government]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Seriia : Yurydychni nauky. Vyp. 827. Р. 45-52. [in Ukrainian].