Участь адвоката у справах щодо визначення місця проживання дітей та участі батьків у їх вихованні

2021;
: 81-88

Vasyliv S., Chaban Y. "Lawyer's participation in cases of determination of children's residence and participation of parents in their upbringing"
https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/number-432-2021/lawye...

1
старший викладач кафедри цивільного права та процесу Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти
2
Студентка денної форми навчання другого (бакалаврського рівня) спеціальності 081 Право Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка»

У статті висвітлені особливості участі адвоката у справах щодо визначення місця проживання дітей, справах про участь у вихованні та порядку спілкування батьків з дітьми.

Автором проаналізовані основні положення сімейного законодавства та норми цивільного процесуального права, що регулюють питання визначення місця проживання та виховання дітей. Особлива увага у статті присвячена аналізу правових позицій Верховного Суду України та рішень Європейського Суду з прав людини з цієї проблематики.

У справах про виховання дітей участь адвоката, як правило, пов’язана з розірванням шлюбу подружжям, встановленням режиму роздільного проживання подружжя, проте, у таких справах адвокат повинен звертати увагу сторін сімейного спору на інтереси та потреби дитини, а не на задоволення власних інтересів та амбіцій майнового чи особистого характеру. Як зауважує автор, дієвою формою участі адвоката у таких справах може стати консультування з застосуванням примирювальних процедур чи медіації, як альтернативи судовому розгляду справи.

Безперечно батьки повинні дійти згоди у питаннях виховання дитини, проте, як засвідчує практика розгляду таких справ та виконання рішень у цих сімейних справа, досягти такої згоди складно. У ситуаціях, коли батьки не можуть дійти згоди у питаннях участі у вихованні та утриманні дітей, адвокат, як професійний представник, повинен роз’яснити клієнтові переваги саме мирного, досудового врегулювання такого спору, перш за все в інтересах дитини, наголосити на необхідності укладення договору про здійснення батьками батьківських обов’язків щодо виховання, утримання дитини, та реалізації батьками їхніх прав у цій сфері.

Оскільки спори щодо місця проживання дитини вирішуються або органами опіки та піклування, або ж у судовому порядку, то адвокат може бути залучений до надання правової допомоги як при вирішенні питання місця проживання дитини як в адміністративному, так і в судовому порядку. Автором зазначено, що адвокат як представник у цивільному судочинстві повинен сприяти захисту інтересів клієнта, проте не всупереч правам та інтересам дитини, дітей.

1. Konvenciya pro prava dy`ty`ny` 1989 r. [Convention on the Rights of the Child] Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#Text (Accessed: 15.08.2021).

2. Pro oxoronu dy`ty`nstva: Zakon Ukrayiny` [About the protection of childhood] (2001, april 26) № 2402-III. Vidomosti Verxovnoyi Rady` Ukrayiny`. 2001. № 30. St.142. [in Ukrainian]

3. Simejny`j kodeks Ukrayiny`[Family Code of Ukraine] (2002, January 10) № 2947-III. Vidomosti Verxovnoyi Rady` Ukrayiny` (VVR). 2002. № 21-22. St.135. [in Ukrainian]

4. Polunina O. O. (2016) Procesual`ni osobly`vosti rozglyadu sporiv, pov'yazany`x z vy`xovannyam ditej. [Procedural features of disputes related to the upbringing of children.] Osobly`vosti rozglyadu simejny`x sporiv: materialy` kruglogo stolu, m. Odesa, 17 zhovtnya 2016 r. Odesa: Yury`dy`chna literatura, p.81-83 [in Ukrainian]

5. Biczaj A. V. (2017) Uchast` advokata v mediaciyi: monografiya. [Participation of a lawyer in mediation] Ky`yiv : Pravova yednist`. Alerta,. 259 p. [in Ukrainian]

6. Problemy` teoriyi ta prakty`ky` cy`vil`nogo sudochy`nstva : monografiya.(2008) [Problems of theory and practice of civil proceedings] Xarkiv : Xarkiv yury`dy`chny`j, 928 p. [in Ukrainian]

7. Kury`lenko O. M. (2016) Problemy` sudovogo rozglyadu sprav shhodo miscya prozhy`vannya ditej ta vy`znachennya uchasti u vy`xovanni ta poryadku spilkuvannya bat`kiv z dit`my`. [Problems of court proceedings concerning the place of residence of children and determining the participation in education and the order of communication between parents and children] Osobly`vosti rozglyadu simejny`x sporiv: materialy` kruglogo stolu, m. Odesa, 17 zhovtnya 2016 r. Odesa: Yury`dy`chna literatura, p. 35-40. [in Ukrainian]

8. Rishennya YeSPL «Saviny` proty` Ukrayiny`» [Judgment of the ECtHR Savina v. Ukraine] (zayava № 39948/06) (2008, December 18) Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_454#Text (Accessed:15.08.2021).

9. Rishennya YeSPL «Olsson proty` Shveciyi» [Judgment of the ECtHR "Olsson v. Sweden"] (1988, march 25) Retrieved from: https://precedent.in.ua/2016/04/09/olsson-protyv-shvetsyy/ (Accessed: 15.08.2021).

10. Postanova Verxovnogo Sudu vid 30 sichnya 2019 roku u spravi № 58/2229/16 (provadzhennya N 61-19420sv18) Retrieved from: https://verdictum.ligazakon.net/document/79699288 (Accessed: 15.08.2021).

11. Postanova Plenumu Verxovnogo Sudu Ukrayiny` vid 21.12.2007 r.№ 11 «Pro prakty`ku zastosuvannya sudamy` zakonodavstva pry` rozglyadi sprav pro pravo na shlyub, rozirvannya shlyubu, vy`znannya jogo nedijsny`m abo podil spil`nogo majna podruzhzhya» ["On the practice of application by courts of legislation in cases of the right to marry, divorce, annulment or division of joint property of spouses"] Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0011700-07#Text (Accessed: 15.08.2021).

12. Pro poryadok vy`yizdu z Ukrayiny` i v'yizdu v Ukrayinu gromadyan Ukrayiny`: Zakon Ukrayiny`[ On the procedure for leaving Ukraine and entering Ukraine for citizens of Ukraine] (1991. January21). № 3857-XII. Vidomosti Verxovnoyi Rady` Ukrayiny`. 1994. № 18. St.101. [in Ukrainian]

13. Pro svobodu peresuvannya ta vil`ny`j vy`bir miscya prozhy`vannya v Ukrayini: Zakon Ukrayiny` [On freedom of movement and free choice of residence in Ukraine] (2003, December 11). №1382-IV. Vidomosti Verxovnoyi Rady` Ukrayiny`. 2004, № 15. St.232. [in Ukrainian]