Філософсько-правові засади моделі громадянського суспільства в теоретичних концепціях А. Грамші та Т.Парсонса

Shak R. "Philosophical and legal fundamentals of civil society model in the theoretical concepts of A. Gramsche and T. Parsons"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-428-20...

Автори:
1
Навчально-науковий інститут права та психології Національного університету«Львівська політехніка», кафедра цивільного права та процесу аспірант І року навчання спеціальності081 Право

У статті на основі теоретичних концепцій А. Грамші та Т. Парсонса визначено філософсько-правові засади моделі громадянського суспільства. У ХХ ст. було зроблено певні спроби щодо розроблення теорії громадянського суспільства на закладеному фундаменті. Насамперед слід відзначити таких знаних вчених, як А. Грамш та Т. Парсонс, які перебували під впливом вчення Г. Гегеля й водночас внесли корективи до його теорії, зіставляючи громадянське суспільство та економіку, громадянське суспільство та державу. Причому обидва схильні інтерпретувати громадянське суспільство в контексті функціоналізму як сферу, яка відповідає за соціальну інтеграцію цілого. Характерними відмінностями між дослідженнями вчених є те, в який спосіб кожен з них поєднує нормативну та функціональну теорії.
З’ясовано, що Т. Парсонс обновив гегелівську ідею моральності у контексті соціальної теорії, що повернулося апологетикою сучасних громадянських суспільств у західних країнах, то філософія А. Грамші стала віддзеркаленням нинішнього відродження ліворадикального критиканства громадянського суспільства.

1. Parsons T. The System of Modem Societies. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1971. 152 p. 2. Gramshi A. Viaznychni zoshyty. [Prison notebooks].Vybrani zapysy. Per. z it.aliiskoi. 2-e vyd., pererob. i dop. Kyiv: Vpered, 2017. 417 p. 3. Koэn Dzh. L., Arato Э Hrazhdanskoe obshchestvo y polytycheskaia teoryia.[Civil society and political theory] Pod obshch. red. Y. Y. Miurberha, per s anhl. Moskva: Ves Myr, 2003. 784 p. 4. Helman V. Kak vyity z nevyznachenosti? [How to get out of uncertainty?]. Rho et contra. T. 3. Moskva: Fond Karnehy za mizhnarodnyi myr, 1998. T. 23. 454 p. 5. Karl T., Schmitter Ph. Models of Transition in Latin America, Southern and Eastern Europe. International Social Science Journal. 1991. № 2/2S. P. 262–272. 6. Khantynhton S. Tretia volna. Demokratyzatsyia v kontse XX veka. [Models of Transition in Latin America, Southern and Eastern Europe]. Per z anh. Moskva: Rossyiskaia polytycheskaia эntsyklopedyia ( ROSSMEN), 2003. 368 p. 7. Huntington S. After twenty years; the futureofthe third wave. Journal of democracy. 2000. V. 11. Rr. 1–9. 8. Plattner M. By popular demand. The New York Times Reserve of Books. 1999. 7 Febr. 1. URL: https://www.nytimes.com/article/the-new-york-times-book-review-back-issu... (Data zvernennia: 1.10.2020 r.)