Медіація як альтернативний спосіб вирішення сімейних спорів

Yuliana Kuziv, Victoria Chornopyska "Mediation as an alternative way of resolving family disputes".

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
Національний університет «Львівська політехніка»

У статті досліджено та проаналізовано сімейні конфлікти та важливість медіації як альтернативного способу їх вирішення. Розглянуто природу сімейних конфліктів, особливості сімейних відносин та важливість конструктивного розв'язання цього типу конфліктів. Визначено, що сімейна медіація дозволяє врахувати високу емоційність сімейних конфліктів і тому є дуже ефективною в заплутаних життєвих ситуаціях.

Досліджено історію появи сімейної медіації, а також її розвиток в різних країнах, включаючи Україну. Стаття розглядає дієвість нового законодавства в цій галузі в Україні. Детально розглянуто принципи та етапи сімейної медіації, включаючи підготовку до медіації, збір інформації, пошук рішень і завершення процедури. Також вбачається можливість включення дітей у процес сімейної медіації та етап фідбеку після виконання медіації.

Визначено переваги медіації у порівнянні з іншими методами вирішення конфліктів. Медіація сприяє створенню конструктивних рішень та компромісів, враховуючи інтереси всіх сторін конфлікту. Важливий аспект - можливість враховувати думку та потреби дітей у сімейних конфліктах. Також, медіація є менш вартісною та часозатратною порівняно із судовими процедурами.

 Впровадження медіації в правову систему сприяє реформуванню юстиції, забезпечуючи більш ефективне та мирне вирішення сімейних спорів, а Закон України "Про медіацію" створює правову базу для регулювання цього процесу. Добровільність участі і роль нейтральних медіаторів роблять медіацію перспективним та гуманним інструментом вирішення конфліктів.

1. Kondratyk L. M. (2021). Konflikty v simi. Chy mozhlyvo unyknuty ta yak peretvoriuvaty yikh na konstruktyvni [Conflicts in the family. Is it possible to avoid them and how to turn them into constructive ones?]. Psychology of crisis situations: science and practice. URL: https://lib.iitta.gov.ua/728968/2/Психологія%20кризових%20станів%20-%20наука%20і%20практика%204-6.11.2021.pdf#page=80 (Accessed: 27.10.2023 р.). [in Ukrainian].

2. Folberg J., Milne А. L., Salem P. (2004). Divorce and Family Mediation: Models, Techniques, and Applications. Eds. Copyright. URL: https://www.guilford.com/excerpts/folberg3.pdf?t=1 (Accessed: 27. 10. 2023 р.) [in English].

3. Perevahy provedennia mediatsii u simeinykh sporakh [Advantages of mediation in family disputes]. Coordination Center for Legal Aid 2012 – 2019. URL: https://legalaid.gov.ua/publikatsiyi/perevagy-provedennya-mediacziyi-u-s... (Accessed: 27.10.2023). [in Ukrainian].

4. Zakon Ukrainy «Pro mediatsiiu» [Law of Ukraine «On Mediation»]. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» / VR Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1875-20#Text  (Accessed: 27.10.2023) [in Ukrainian].

5. Chekhovska I. V., Bozhuk I. I. (2021).  Perspektyvy rozvytku instytutu simeinoi mediatsii v Ukraini. [Prospects for the development of the Institute of Family Mediation in Ukraine]. Visnyk Luhanskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav imeni EO Didorenka. No 2.94. P. 246–258. [in Ukrainian].

6. Parneta O. (2021). Mediatsiia yak sposib vyrishennia simey̆nykh sporiv [Mediation as a way to resolve family disputes]. Aktualni problemy pravoznavstva. No 1 (25). URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/42038/1/Парнета.pdf (Accessed: 27.10.2023) [in Ukrainian].

7. Mediatsiia u profesiy̆niy̆ diialnosti yurysta: pidruchnyk (2019). [Mediation in the professional activity of a lawyer: a textbook]. Avt. kol: T. Bilyk, R. Havryliuk, I. Horodyskyy̆ ta in.; za red. N. Krestovskoï, L. Romanadze. Odesa: Ekolohiia Publ. 456 p. [in Ukrainian].

8. Khaniukova I. A. (2013). Simeina mediatsiia. [Family mediation]. Mizhnarodno-pravove zabezpechennia stabilnosti ta bezpeky suspilstva: materialy naukovo- teoretychnoï konferentsiï vykladachiv, aspirantiv ta stud. yurydychnoho fak-tu, m. Sumy, 25 travnia 2013 r. Red.kol.: A.M. Kulish, M.M. Burbyka, M.I. Lohvynenko, V.M. Semenov, A.V. Baranova. Sumy: SumDU. P. 224–226. [in Ukrainian].

9. Mediation Questionnaire Form. 1999 – 2023 SurveyMonkey. URL: https://www.surveymonkey.com/r/NHMediation (Accessed: 27.10.2023) [in English].