Особливості національної безпеки України в період воєнного стану: цілі, виклики та стратегія

Mayya PYVOVAR, Alina PANKO "Characteristics of national security of Ukraine during the period of marital state: goals, challenges and strategy".

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-11-number-1-41...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Анотація. Наведена наукова стаття присвячена удосконаленню державного управління в сфері національної безпеки України, відповідним цілям, викликам в період воєнного стану в Україні. Систематично проаналізовано суть поняття «національна безпека», його складові та впливові фактори, а також поняття «система забезпечення національної безпеки». Здійснено аналіз такого стратегічного документу як Стратегія національної безпеки України прийнятою Рішенням Ради національної безпеки і оборони від 14.09.2020 року і введеним Указом Президента України від 14.09.2020 р., в тому числі передбачених цілей забезпечення національної безпеки. Стаття також висвітлює виклики, що стоять перед системою державного управління в контексті національної безпеки України з початку військової агресії росії проти нашої держави у 2014 року, які на жаль досі залишаються актуальними у зв’язку з повномаштабним вторгенням росії 24 лютого 2022 року. Вцілому, наведена стаття має важливе значення для розуміння та вдосконалення системи державного управління національною безпекою України в умовах сучасних глобальних викликів та загроз. Проаналізовано сектор безпеки і оборони, в тому числі та роль місце РНБО та Служби Безпеки України в сфері безпеки і оборони.

На сьогодні, деякі законодавчі акти не повною мірою відповідають сучасній безпековій ситуації в Україні. РНБО необхідно постійно оновлювати стратегію національної безпеки, комплекс заходів щодо її забезпечення, а також постійно створювати умови для підвищення ефективності організаційно-правового забезпечення всієї системи національної безпеки та оборони. Таким чином це дасть змогу здійснити захист державного суверенітету, територіальної цілісності та національних інтересів України, в умовах війни. Кожен прояв російської агресії робить очевидним те, що її метою є не просто захоплення територій України, а знищення національної ідентичності та геноцид українського народу. росія на офіційному рівні заперечує існування українців як окремої нації. При цьому на початку вторгнення кремль зробив ставку не лише на армію, а й на розвідувально-підривну діяльність своїх спецслужб і диверсійно-терористичну роботу, кібератаки і поширення дезінформації.

1. Tsyhanov V. P. (2006). Politychna bezpeka i bezpechna polityka: skladovi, oznaky, stan, tendentsiï. [Political security and safe politics: components, signs, state, trends]. Kyiv: Nika Center. 112 p. [in Ukrainian].

2. Pro natsionalnu bezpeku Ukraïny : Zakon Ukraïny vid 21.06.2018 № 2469-VIII. [On the national security of Ukraine: Law of Ukraine] dated June 21, 2018 No. 2469-VIII. Information of the Verkhovna Rada of Ukraine. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text (access date: 19.01.2024).

3. Resilient Ukraine – a Delicate Mosaic? Society, Media, Security, and Future Prospects. URL: https://icds.ee/wp-content/uploads/2021/11/ICDS_Report_Resilient_Ukraine... [in English].

4. Has the state of freedom of speech in Ukraine deteriorated during the full-scale invasion? Op-ed by Zaborona’s Editor-in-Chief Katerina Sergatskova. URL:https://zaborona.com/en/has-the-state-of-freedom-of-speech-in-ukraine-de... [in English].

5. Strelkov V. V. (2022) Orhanizatsiy̆no-pravovi zasady zabezpechennia natsionalnoï bezpeky Ukraïny. [Organizational and legal principles of ensuring national security of Ukraine] master's thesis. National Univ. "Ostroh Academy" Ostrog. P. 80. [in Ukrainian].

6. Tsevelov O. Ye. (2017) Vdoskonalennia derzhavnoho reahuvannia na zahrozy natsionalnoi bezpeky Ukrainy u sferi bezpeky derzhavnoho kordonu v umovakh vedennia «hybrydnoi viiny»  [Improving the state response to threats to the national security of Ukraine in the sphere of state border security in the conditions of conducting "hybrid war"] : Investments: practice and experience. No. 16/2017. P. 137-142. [in Ukrainian].

7. Rodyk H. Yu. (2012) Mekhanizmy dyplomatii yak faktor bezsylovoho upravlinnia konfliktamy [Mechanisms of diplomacy as a factor of non-forceful conflict management] Scientific works: a scientific and methodical journal. Politology. Vol. 192. T. 204. Mykolaiv: ChDU named after P. Graves. pp. 127–131. [in Ukrainian].

8. Pro Stratehiiu natsionalnoi bezpeky Ukrainy. [About the National Security Strategy of Ukraine]: Decision of the National Security and Defense Council of Ukraine dated September 14, 2020: Decree of the President of Ukraine No. 392/2020 dated September 14, 2020 URL: https://www.president.gov.ua/documents /3922020-35037 (access date: 19.01. 2024).

9. Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 30 hrudnia 2021 roku «Pro Stratehiiu zabezpechennia derzhavnoi bezpeky» [On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine "On the Strategy for Ensuring State Security"] : Decree of the President of Ukraine No. 56/2022 (access date: 21.04.2024 ).

10. Analiz derzhavnoi polityky u sferi natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy. [Analysis of state policy in the field of national security and defense of Ukraine]. URL: https://rpr.org.ua/wp-content/uploads/2018/02/Analiz-polityky-NB-pravl-f... (access date 02.02.2024).

11. Publichnyi zvit Sluzhby Bezpeky Ukrainy za 2022 rik. [Public report of the Security Service of Ukraine for 2022]. URL:https://ssu.gov.ua/publichnyi-zvit-sluzhby-bezpeky-ukrainy-za-2022-rik (access date 02.02.2024).

12. Nove opytuvannia Tsentru Razumkova zafiksuvalo pidtrymku hromadianamy Ukrainy Prezydenta, Zbroinykh syl, SBU, prykordonnykiv ta riatuvalnykiv. [A new survey by the Razumkov Center recorded the support of Ukrainian citizens for the President, the Armed Forces, the SBU, border guards and rescuers]. URL:https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3772863-ukrainci-najbilse-dovira... (access date 10.02.2024).

13. Otsinka hromadianamy sytuatsii v kraini ta dii vlady. Dovira do sotsialnykh instytutiv, politykiv, posadovtsiv ta hromadskykh diiachiv (sichen 2024r.) [Citizens' assessment of the situation in the country and the actions of the authorities. Trust in social institutions, politicians, officials and public figures (January 2024). URL: https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/otsinka-g... (access date 10.02.2024).