Тенденції децентралізації публічного управління: сучасний стан та перспективи розвитку

Olha SKOCHYLIAS-PAVLIV "Tendencies of decentralization in public administration: current state and development prospects".

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-11-number-1-41...

1
доцент кафедри адміністративного та інформаційного права Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету “Львівська політехніка”

В статті розглядається сучасний стан та перспективи розвитку децентралізації публічного управління як передачі управлінських функцій і повноважень центральних органів влади на місцевий рівень управління. У статті підкреслюється, що українська децентралізація, незважаючи на те, що проходить випробування війною, отримала бездоганну оцінку від Єврокомісії, що передувала наданню нашій державі статусу кандидата в члени Європейського Союзу. Проаналізовано історію децентралізації і виокремлено послідовні етапи, які в основному стосуються нормативно-правового врегулювання цього процесу: перший етап (2014-2019 роки); другий етап (2020-2021 роки); третій етап (2022 рік-дотепер). Вказано, третій етап реформи місцевого самоврядування видається найскладнішим, оскільки припав на час воєнного стану, проте воєнні дії лише підкреслили ефективність реформи децентралізації: органи місцевого самоврядування оперативно реагували на ситуацію, вирішуючи питання з поселенням внутрішньо переміщених осіб, ремонтом житла для них, з наданням виробничих приміщень для евакуйованих підприємств, з організацією гуманітарних штабів. Важливим завданням третього етапу, вбачається, прийняття Закону про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади), який є необхідною умовою для продовження реформ у сфері децентралізації та їх завершення. Розглянуто здобутки, які позитивно відображаються у діяльності об’єднаних територіальних громад завдяки процесу децентралізації, за сферами: бюджет, охорона здоров’я, безпека, міжнародне співробітництво, культура, освіта, надання послуг. Разом з тим розглянуто фактори, які ускладнюють процес децентралізації та призводять до проблем у сфері ефективного та належного функціонування влади на місцях. Звертається увага на необхідність прийняття важливих законів, серед яких «Про засади адміністративно-територіального устрою України», «Про службу в органах місцевого самоврядування» (нова редакція), «Щодо державного нагляду за законністю рішень органів місцевого самоврядування», «Про місцевий референдум», а також оновлення законів про місцеве самоврядування, про місцеві державні адміністрації тощо.

1.  Boryslavska, O. M., Zaverukha, I. B., Shkolyk, A. M., et al. (2012). Detsentralizatsiia publichnoi vlady: dosvid yevropeiskykh krain ta perspektyvy Ukrainy [Decentralization of public power: experience of European countries and prospects of Ukraine]; Tsentr polityko-pravovykh reform (the Centre of Policy and Legal Reform). Kyiv: Moskalenko O. M., 212 p. [in Ukrainian].

2.  Detsentralizatsiia u rezoliutsii Yevropeiskoho Parlamentu, prysviachenii samitu Ukraina-YeS [Decentralization in the resolution of the European Parliament on the EU-Ukraine summit]. Retrieved from https://decentralization.gov.ua/news/16074. [in Ukrainian].

3.  Rekomendatsii Rady Yevropy stosovno formuvannia polityky z pytan Planu vidnovlennia mistsevoho samovriaduvannia vid naslidkiv viiny (m. Strasburh, 30 chervnia 2022 roku CEGG/PAD(2022)3) [Recommendations of the Council of Europe regarding policy formation on the issues of the Local Self-Government Recovery Plan from the Consequences of War (Strasbourg, June 30, 2022 CEGG/PAD(2022)3)]. Retrieved from https://www.slg-coe.org.ua/wp-content/uploads/2022/07/CEGG-PAD-on-Ukrain... [in Ukrainian].

4.  Gorbatiuk, M. (2021). Reforma detsentralizatsii v Ukraini: problemy zdiisnennia v umovakh suspilnoi kryzy [The decentralization reform in Ukraine: problems of implementation in a social crisis]. Political Studies, 1, 22­–40. [in Ukrainian].

5.  Nehoda, V. (June 11, 2021). Pro ostatochni uspikhy detsentralizatsii hovoryty shche zarano. Detsentralizatsiia: informatsiinyi portal [It is still too early to talk about the final successes of decentralization. Decentralization: information portal]. Retrieved from https://decentralization.gov.ua/news/13671?page=16. [in Ukrainian].

6.  Kravtsiv, V.S., & Storonianska, I.Z (Eds.). (2020). Terytorialni hromady v umovakh detsentralizatsii: ryzyky ta mekhanizmy rozvytku: monohrafiia [Territorial communities in conditions of decentralization: risks and mechanisms of development: monograph]. Lviv: State Institution "Institute of Regional Studies named after M.I. Dolishnyi of the National Academy of Sciences of Ukraine, 531 p. [in Ukrainian].

7.  Kosach, I. A., & Kulyk, O. S. (2021). Detsentralizatsiia v Ukraini: tendentsii ta problemni aspekty [Decentralization in Ukraine: trends and problems]. Problemy suchasnykh transformatsii. Seriia: pravo, publichne upravlinnia ta administruvannia (Problems of modern transformations. Series: Law, Public Management and Administration), 2, 61–66. Retrieved from https://doi.org/10.54929/pmtl-issue2-2021-11. [in Ukrainian].