Поняття адміністративно-правового забезпечення та його механізму

1
професор кафедри адміністративного та інформаційного права Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти
2
доцент кафедри адміністративного права та адміністративного процесу Львівського державного університету внутрішніх справ

Актуальність статті обумовлена потребою в науково обґрунтованих дефініціях понять адміністративно-правового забезпечення (надалі також – АПЗ) та його механізму, формулювання яких є її метою. У процесі реалізації мети статті використано системний підхід, методи аналізу і синтезу, експертні оцінки.
Здійснено аналіз низки поглядів на суть і структуру адміністративно-правового забезпечення. У рамках цього аналізу виявлено їх переваги та недоліки, а також ті опорні точки, які необхідні для формулювання дефініції поняття «адміністративно-правове забезпечення». Зокрема, до цих точок зараховано використовуване деякими адміністративістами поняття «адміністративно-правова основа», яке відображає сукупність взаємопов’язаних, внутрішньо узгоджених основоположних нормативно- правових актів, котрі містять юридичні принципи й норми, спрямовані на адміністративно-правове регулювання суспільних відносин відповідно до суспільних потреб. Запропоновано таку дефініцію АПЗ: адміністративно-правове забезпечення – це адміністративно-правова основа впливу суб’єктів державно-владних повноважень на суспільні відносин у сфері публічного управління та їх діяльність, спрямована на формування, використання й удосконалення зазначеної основи з метою реалізації цілей адміністративного права.
Розглянуто низку трактувань поняття «механізм адміністративно-правове забезпечення». У процесі їх аналізу зокрема, з’ясовано, що деякі фахівці ототожнюють поняття «механізм адміністративно-правового забезпечення» й «адміністративно-правовий механізм», та враховано вимогу, що дефініція механізму АПЗ має містити чітку вказівку на наявність у цьому механізмі інституційної складової.
Зроблено висновок, що механізм АПЗ являє собою систему, яку утворюють юридичні та фізичні особи, завдяки діям котрих формується, функціонує й вдосконалюється це забезпечення, а також принципи, форми, методи адміністративно-правового регулювання та управлінські технології.

1. Igonin, R. (2015). Problema doktrinal'nogo opredeleniya ponyatiya «administrativno-pravovoye obespecheniye» [The problem of doctrinal definition of the concept of "administrative and legal support"]. Vestnik Natsional'noy akademii prokuratury Ukrainy. № 2 (40). P. 37‒43. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnapu_2015_2_7 (accessed 22.02.2020). 2. Gumin, A. N., Pryakhin, Ye. V. (2014). Administrativno-pravovoye obespecheniye: ponyatiye i struktura [Administrative and legal support: concept and structure]. Nashe pravo. № 4. P. 46‒50. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nashp_2014_4_9 (accessed 22.02.2019). 3. Kolesnikov, Ye. Ye. (2011). Ponyatiye i osobennosti administrativno-pravovogo obespecheniya zashchity prav potrebiteley [Concepts and features of administrative and legal support for consumer protection]. Forum prava. № 2. P. 432‒438. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index (accessed 22.02.2020). 4. Iyerusalimova, I. A. (2006). Mekhanizm administrativno-pravovogo obespecheniya prav i svobod cheloveka i grazhdanina: Avtoref. dis. … kand. yurid. nauk: spets. 12.00.07 «Teoriya upravleniya; administrativnoye pravo i protsess; finansovoye pravo, informatsionnoye pravo» [The mechanism of administrative and legal support of human rights and civil]. Kiyev. Retrieved from: http://mydisser.com/ru/avtoref/view/16746.html (accessed 22.02.2019). 5. Maksimov, S. N. (2014). Administrativno-pravovoye obespecheniye ekonomicheskoy bezopasnosti v Rossiyskoy Federatsii: kontseptual'nyye i metodologicheskiye aspekty: dis. ... d-ra yurid. nauk: 12.00.14 [Administrative and legal support of economic security in the Russian Federation: conceptual and methodological aspects]. M. Retrieved from: http://dissovet.rudn.ru/web-local/prep/rj/index.php?id=28&mod= dis & dis_id = 360 (accessed 22.02.2020). 6. Berlach, Yu. A. (2014). Administrativno-pravovoye obespecheniye protivodeystviya reyderstvu v Ukraine: avtoref. dis. … kand. yurid. nauk: spets. 12.00.07 «Administrativnoye pravo i protsess; finansovoye pravo, informatsionnoye pravo» [Administrative and legal support to counteract raiding in Ukraine]. Zaporozh'ye. Retrieved from: https://mydisser.com/ru/catalog/view/87402.html (accessed 22.02.2020). 7. Redkous, V. M. (2011). Administrativno-pravovoye obespecheniye natsional'noy bezopasnosti v gosudarstvakh-uchastnikakh Sodruzhestva nezavisimykh Gosudarstv: Avtoref. dis. … d-ra yurid. nauk: spets. 12.00.14 «Administrativnoye pravo, finansovoye pravo, informatsionnoye pravo» [Administrative and legal support of national security in the member states of the Commonwealth of Independent States]. M. Retrieved from: http://www.dissers.ru/avtoreferati-dissertatsii-yuridicheskie/ a85.php (accessed 22.02.2020). 8. Boskhamdzhiyeva, N. A. (2013). Administrativno-pravovyye osnovy obespecheniya obshchestvennoy bezopasnosti v Rossiyskoy Federatsii: Dis. ... dokt. yurid. nauk: 12.00.14 [Administrative and legal framework for ensuring public safety in the Russian Federation]. M. Retrieved from: www.vnii-mvd.ru/files/%20Boskhamdzhiyeva.pdf (accessed 22.02.2020). 9. Maksimov, S. N. (2014). Administrativno-pravovoye obespecheniye ekonomicheskoy bezopasnosti v Rossiyskoy Federatsii: kontseptual'nyye i metodologicheskiye aspekty: Avtoref. dis. … d-ra yurid. nauk: 12.00.14 «Administrativnoye pravo i administrativnyy protsess» [Administrative and legal support of economic security in the Russian Federation: conceptual and methodological aspects]. M. Retrieved from: http: // dissovet. rudn.ru/web-local/prep/rj/index.php?id= 28 & mod = dis & dis_id = 360 (accessed 22.02.2020). 10. Syusyukin, A. V. (2004). Administrativno-pravovoye regulirovaniye v sfere obespecheniya ekonomicheskoy bezopasnosti: Dis. ... kand. yurid. nauk: 12.00.14 [Administrative and legal regulation in the field of ensuring economic security]. Rostov-na-Donu. Retrieved from: http://www.dissercat.com/content/ administrativno-pravovoe-reguliro vanie-v-sfere-obespecheniya-ekonomicheskoi-bezopasnosti (accessed 22.02.2020). 11. Lekar', S. I. (2013). Struktura administrativno-pravovogo mekhanizma obespecheniya ekonomicheskoy bezopasnosti gosudarstva [The structure of the administrative and legal mechanism for ensuring economic security]. Yevropeyskiye perspektivy. № 1. P. 33‒36. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evpe_2013_1_8 (accessed 22.02.2020). 12. Bank, R. A. (2014). Administrativno-pravovyye osnovy obespecheniya bezopasnosti predprinimatel'skoy deyatel'nosti v Ukraine: dis. ... kand. yurid. nauk: 12.00.07 [Administrative and legal principles for ensuring the security of business activity in Ukraine]. Kiyev. 230 p. [in Russian].

Chystokletov L., Khytra O. "Concept of administrative and legal support and its mechanism" http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-327-2020/concept-administrative-and-legal-support-and-its