Держава” і “державність”: до проблеми теоретико-правового та історико-правового змісту понять в контексті українського (національного) державотворення

Terlyuk I. "State" and "statehood": on the problem of theoretical and legal and historical and legal content of concepts in the context of ukrainian (national) state formation"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-8-number-129-20...

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Актуальність зазначеної у заголовку проблеми зумовлюється потребою в осмисленні особливостей постання і розвитку держави в Україні як системного явища, істотні й необхідні ознаки якого відображають поняття: “держава”, “державність” й “державотворення”. Розуміння останніх важливе для усвідомлення історико-правових особливостей минулого України та для оцінки логіки розвитку сучасних політичних і суспільних процесів у нашій державі. Звідси, мета статті, методологічну основу якої становить діалектичний метод пізнання суспільно-політичних та правових явищ та процесів, полягає в тому, щоб привернути увагу до проблеми держави й, головно, державності як наукових категорій в контексті українського державотворення; простежити основні з існуючих в науці підходів щодо розуміння означених понять і висловити своє ставлення до них; визначити смисловий зв’язок між поняттями “держава”, “державність” й “державотворення”; окреслити сутність феномену національної держави й української (національної) державності. Стверджується, що поняття “держава” і “державність” як наукові категорії – це поняття різних вимірів державно-правової дійсності. Підкреслюється розуміння державності як прояву соціально-історичної укоріненості “держави” у буття суспільства. Акцентується на національно-духовній природі й національно-культурній орієнтації державності, на її співставності з націогенезом. Аргументується теза про те, що державність народу або завершується появою суверенної держави, або/чи свідчить про незавершеність процесу її розбудови. Умотивовується рівнозначність понять “державність” і “державотворення”. Обґрунтовується теза нерівнозначності понять “українська державність” і “українська національна державність”. Наголошується на тому, що процес націогенезу й національного державотворення в українського народу вперше припадає на останню третину XVI – першу половину XVII ст., і пов’язується передовсім з козацтвом. 

1. Grechenko V. (2002). Do pitannya pro sutnist ponyattya “derzhavnist”. [To the question of the essence of the concept of “statehood” To the question of the essence of the concept of “statehood”].Visnik Nacionalnogo universitetu vnutrishnih sprav. Rel. 20. 244–249 pp. 2. Miroshnichenko M. (2006). Derzhavnist i pravo Ukrayini: genezis u yevropejskomu konteksti: (z najdavnishih chasiv do pochatku XIX cen.) : [monogr.]. [Statehood and law of Ukraine: genesis in the European context: (from ancient times to the beginning of the XIX century): [monograph]]. Kyiv: Atika [Атіка]. 544 p. 3. Miroshnichenko M. (2010). Teoretichni i metodologichni zasadi genezisu pravovoyi sistemi Ukrayini : [monogr.]. [Theoretical and methodological principles of the genesis of the legal system of Ukraine: [monograph]]. Kyiv Uni. “Ukrayina”, 367 p. 4. Mernik A., Yarova A. (2019). Ponyattya derzhava ta derzhavnist: zmist ta spivvidnoshennya (istoriko-pravovij aspekt). [The concept of state and statehood: content and relationship (historical and legal aspect).]. Rel. 3. Retrievered from URL: http://www.lsej.org.ua/3_2019/5.pdf 5. Golovatiy, Antonyuk. (2005). Politologichnij slovnik : navch. posib. [Political science dictionary: textbook]. Kyiv MAUP [МАУП], 792 p. 6. Nersesyanca V. (2014). Problemy obshej teorii prava i gosudarstva : ucheb. / Institut gosudarstva i prava RAN. [Problems of the General Theory of Law and State: Textbook].Norma: INFRA-M [Норма: ІНФРА-М]. 816 p. 7. Miroshnichenko M.(2007). Genezis nacionalnih pravovih sistem: teoretiko-metodologichnij aspekt : monogr. [Genesis of national legal systems: theoretical and methodological aspect: Monograph]. Kyiv: Uni; “Ukrayina”, 271 p. 8. Norkus Zenonas. (2016). Neprogoloshena imperiya: Velike knyazivstvo Litovske z poglyadu porivnyalno-istorichnoyi sociologiyi imperiyi : [monogr.]. [The Undeclared Empire: The Grand Duchy of Lithuania from the Perspective of the Comparative-Historical Sociology of the Empire [Monogr.]]. Kyiv: Kritika [Критика]. 440 p. 9. Nort Duglas, Vollis Dzh., Vajgest Barri.(2017). Nasilstvo ta suspilni poryadki. Osnovni chinniki, yaki vplinuli na hid istoriyi. [Violence and public order. The main factors that influenced the course of history]. Kyiv: Nash format [Наш формат]. 352 p. 10. Kralyuk P. (2020). Istoriya Ukrayini “bez bromu”. Rozvitok derzhavnosti na ukrayinskih zemlyah. [History of Ukraine “without bromine”. Development of statehood in the Ukrainian lands.]. H.: Folio [Фоліо]. 432 p. 11. Terlyuk I. (2018). Istoriya derzhavi i prava Ukrayini : [navch. posib.]. [History of the state and law of Ukraine : [textbook]]. Rel. 4th., Kyiv: Vidavnichij dim “Kondor” [Видавничий дім “Кондор”]. 772 p. 12. Selivanov V. (2002). Pravo i vlada suverennoyi Ukrayini. Metodologichni aspekti : monogr. [Law and power of sovereign Ukraine. Methodological aspects: monograph]. Kyiv: In Yure [Ін Юре]. 724 p. 13. Terlyuk I., Lepisevich P., Kolbenko S. (2007). Zahidni ukrayinski zemli v period mizhvoyennoyi okupaciyi: korotkij naris istoriyi derzhavi i prava. [Western Ukrainian lands during the interwar occupation: a brief sketch of the history of the state and law.]. Lviv: Liga-Pres [Ліга-Прес]. 110 p. 14. Terlyuk I. (2009). Okupacijnij rezhim v Ukrayini 1941–1944 rr. i problemi tvorennya ukrayinskoyi nacionalnoyi derzhavnosti: istoriya derzhavi i prava. [Occupation regime in Ukraine in 1941–1944 and problems of creation of the Ukrainian national statehood: history of the state and law]. Lviv: Kamenyar [Каменяр]. 128 p. 15.Ivanova A. (2013). Evristichnij potencial koncepciyi derzhavi perehidnogo periodu dlya doslidzhennya derzhavotvorchih procesiv dobi Ukrayinskoyi revolyuciyi 1917–1921 years. [Heuristic potential of the concept of the state of transition for the study of state-building processes of the Ukrainian revolution of 1917– 1921]. Pravova derzhava. Rel. 24, 64–72 pp. 16. Skakun O. (2006). Teoriya prava i derzhavi: Pidruchnik. [Theory of law and the state: Textbook]. Konsum, 656 p. 17. Lepisevich P., Terlyuk I. (2005). Kozacka derzhava i pravo. Navchalnij posibnik z istoriyi derzhavi i prava. [Cossack state and law. Textbook on the history of state and law]. Lviv: Kraj [Край]. 133 p. 18. Terlyuk I. (2017). Vstanovlennya ta harakter radyanskoyi derzhavnosti v Ukrayini. Annali yuridichnoyi istoriyi. [Establishment and nature of Soviet statehood in Ukraine.]. V. 1, 24–36 pp. 19. Terlyuk I. (2018). Ukrayinskij naciogenez i kozactvo v konteksti formuvannya ukrayinskoyi derzhavnoyi ideyi yak nacionalnoyi (ostannya tretina ХVІ– persha polovina ХVII cen.). [Ukrainian nationgenesis and the Cossacks in the context of the formation of the Ukrainian state idea as a national one (last third of the 16th – first half of the 17th century)]. V. 2, 109–123 pp. 20.Berdyayev N. Istoki i smysl russkogo kommunizma. [The origins and meaning of Russian communism.]. – Retrieved from URL: https://www.livelib.ru/book/82664/read-istoki-i-smysl-russkogokommunizma... (accessed: 25.12.2020). 21. Terlyuk I. (2010). “Komunistichna revolyuciya zgori” v Ukrayini: z istoriyi stanovlennya ta zakriplennya v Ukrayini radyanskoyi derzhavnosti i prava (1917–1920 years). [”Communist Revolution from Above” in Ukraine: from the history of the formation and consolidation of Soviet statehood and law in Ukraine (1917–1920)]. Lviv: Kamenyar [Каменяр]. 150 p. 22. Terlyuk I. (2015). Stalinskij totalitarizm v Ukrayini: istoriko-pravovij naris (1930 – beginning of 1950 years). [Stalin’s totalitarianism in Ukraine: a historical and legal essay (1930s – early 1950s)]. Lviv: Nacionalnij muzej-memorial “Tyurma na Lonckogo”, 180 p. 23.Cheshkov M. (1993). Gosudarstvennost kak atribut civilizacii: krizis, ugasanie ili vozrozhdenie. Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya. [Statehood as an Attribute of Civilization: Crisis, Extinction or Revival]. M., Rel. 1, 28–40 pp. 24. Yavornickij D. (1990). Istoriya zaporizkih kozakiv in 3 Volumes: Vol. 1. [History of the Zaporozhian Cossacks: in 3 volumes : Vol. 1]. Lviv: Svit [Світ]. 316 p. 25. Kozlovec M. (2009). Fenomen nacionalnoyi identichnosti: vikliki globalizaciyi : monogr. [The phenomenon of national identity: the challenges of globalization : monogr.]. Zhitomir: ZhDU named after I. Franko [ЖДУ ім. І. Франка]. 558 p. 26. Zvarich R. (2011). Nacionalna derzhava: ponyattya, oznaki, funkciyi. [Nation state: concepts, signs, functions: the dissertation of the candidate of legal sciences]. Kyiv, 214 p.