Проблема пізнання права: гносеологічні межі та можливості

2017;
: pp. 83 - 87
1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

У статті проаналізовано фундаментальну методологічну проблему права у контексті гносеологічних меж і можливостей пізнання права, зв’язку реалізації права з професійною культурою юриста, філософського осмислення правової реальності, єдності цінності та істини в праві, філософії злочину, соціальної справедливості як фундаментального принципу правознавства, людини в праві, історіографічних проблем філософії права, феномена європейського права.
З’ясовано, що будь-яке розуміння права зобов’язане спиратися на розгорнуту концепцію людини, точніше особистості. І це – персонологія, до змісту якої як обов’язкові базові елементи повинні входити, по-перше, аналіз права як аксіологічного за своєю природою соціального ноумена, по-друге, системна побудова моральних основ права як концепція обов’язку, справедливості, суспільних та особистiсних ідеалів i, по-третє, концепт становлення особистості як справжнього homo juridicus.

1. Harasymiv T. Z. Filosofema deviantnoyi povedinky: monohrafiya [Filosofema deviant behavior]. L'viv: L'vivs'kyy derzhavnyy universytet vnutrishnikh sprav Publ, 2013. 356 p. 

2. Greben'kov G. V. Aksiologicheskii podkhod k probleme cheloveka [Aksiologichesky approach to the problem of man]. Donetsk, 1992. 

3. Hreben'kov H. V. Pravo yak predmet filosofs'koho i naukovoho piznannya: pryntsypy ta metodolohiya demarkatsiyi [Right as the subject of philosophical and scientific knowledge, principles and methodology of demarcation]. Problemy pravoznavstva ta pravookhoronnoyi diyal'nosti: Zbirnyk naukovykh prats'. Donets'k: DYuI LDUVS Publ, 2004. No. 2. pp. 3–18. 

4. Mukhamet-Irekle A. Metodologiya pravovogo i sotsial'nogo gosudarstva: kratkii ocherk [Methodology The legal and social state: a short history]. Moscow: Izd-vo RAGS Publ, 2003. 170 p. 

5. Burzhuaznye teorii prava: Referativnyi sbornik [Bourgeois theory of law: Abstract collections]. Moscow, 1982. p. 20. 

6. Kozlovs'kyy A. A. Filosofiya prava yak samosvidomist' natsiyi [Philosophy of Law as the identity of the nation]. Problemy filosofiyi prava, 2003. Tom I. pp. 12–16. 

7. Harasymiv T. Z. Hnoseolohichni zasady vzayemozv"yazku filosofiyi ta prava [Epistemological foundations of the relationship of philosophy and law]. Naukovyy visnyk L'vivs'koho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. L'viv: L'vDUVS, 2007. Vyp. 2. pp. 393–401.

L. Vatamanyuk, T. Harasymiv «Problem right knowledge: epistemological limits and possibilities» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-861-13-2017/problem-right-knowledge-epistemological