Етичний кодекс

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Проблеми економіки та управління»  прагне до об'єктивної та справедливої оцінки представлених рукописів та запобігає будь-якому фактичному або потенційному конфлікту інтересів між редакторами, рецензентами та авторами.

Редколегія дотримується загальновизнаних міжнародних принципів публікаційної етики, відображених, зокрема, в рекомендаціях Комітету з етики наукових публікацій (Committee on Publication Ethics (COPE), Посібнику з етики наукових публікацій (Publishing Ethics Resource Kit) видавництва Elsevier, Кодексі етики наукових публікацій.

 

Етичні обов’язки редакційної колегії та головного редактора

Редакційна колегія повинна розглядати всі рукописи, запропоновані до публікації, оцінюючи кожен виключно за науковим змістом та правильністю оформлення, незалежно від раси, релігії, національності, статі, чи інституційної належності автора (авторів).

Редколегія повинна розглядати рукописи, подані до публікації, в розумних часових межах.

Редколегія залишає за собою право приймати статті до друку або відмовити автору у публікації. Під час прийняття рішення щодо прийняття або відхилення статті редакційна колегія керується політикою журналу (відповідність науковій спеціалізації, дотримання основних вимог, грамотність та фаховість мови тощо).

Головний редактор оцінює рукописи незалежно від раси авторів, статі, релігійних переконань чи інституційної належності автора (авторів) або політичної філософії. Рішення ґрунтуються на важливості та оригінальності статті, а також дійсності дослідження та його відповідності до сфери наукових інтересів журналу.

Головний редактор не допускає до публікації статті, у яких виявлено плагіат.

Головний редактор гарантує, що всі подані рукописи, які розглядаються з метою  публікації, проходять рецензування принаймні двома рецензентами, які є експертами у цій галузі. Головний редактор несе відповідальність за прийняття рішення про те, який з рукописів, представлених в журналі, буде опублікований, виходячи з перевірки відповідної роботи, її важливості для дослідників і читачів, коментарів рецензентів.

Головний редактор захищає конфіденційність всього матеріалу, представленого в журнал, і всіх повідомлень від рецензентів. Неопубліковані матеріали не будуть використовуватися головним редактором або членами редакційної колегії для власних дослідницьких цілей.

 

Етичні обов'язки рецензентів

 Рецензування повинно проводитися об'єктивно. Рецензенти повинні повідомляти головного редактора про будь-які особисті упередження, які вони можуть мати щодо статті, і відмовлятися від рецензування статей, за тематикою яких у рецензентів наперед сформованого негативне ставлення.

 Рецензенти повинні поважати інтелектуальну незалежність авторів та чітко висловлювати свою думку з підтверджуючими аргументами. Рецензенти повинні адекватно пояснювати свої зауваження щодо досліджень автора, щоб редактори та автори могли зрозуміти сутність коментарів.

Рецензенти перевіряють якість рукопису, включаючи оцінювання обґрунтованості методології та процедури дослідження. Вони також повинні бути пильними до будь-якої неетичної практики в дослідженні або до плагіату. Якщо це необхідно, вони можуть рекомендувати перегляд та повторне подання статті.

Рецензенти повинні проконсультуватися з головним редактором, перш ніж погодитися на рецензування статті, де вони мають потенційні конфлікти інтересів в результаті конкурентних, спільних або інших відносин з будь-яким з авторів.

Будь-які рукописи, отримані для рецензування, повинні розглядатися як конфіденційні документи. Рецензенти не повинні ділитися рецензією або інформацією про статтю з ким-небудь або зв'язуватися з авторами безпосередньо без дозволу головного редактора.

 

Етичні обов'язки авторів

Автори повинні гарантувати, що вони написали повністю оригінальні твори, і якщо Автори використали роботу та / або слова інших необхідно, щоб це було належним чином процитовано. Завжди потрібно належним чином визнавати роботу інших. Плагіат у всіх його формах є неетичною поведінкою і є неприйнятним.

Одночасне подання рукописів до більш ніж одного журналу не допускається. Перевидавання одного і того ж самого дослідження різними мовами не допускається.

Авторство повинно належати тим, хто зробив значний внесок у концепцію, дизайн, виконання або інтерпретацію поданого дослідження. Всі ті, хто внесли значний внесок, повинні бути перераховані як співавтори.

Якщо Автор виявить істотну помилку або неточність у власній опублікованій роботі, то він зобов'язаний негайно повідомити редактора журналу або видавця і співпрацювати з редактором, щоб відкликати або виправити статтю, якщо редактор вважатиме це за необхідне.

Авторам дозволяється самостійно розміщати свої статті в різних репозитаріях, електронних архівах із посиланням на першоджерело.