Список рецензентів

СПИСОК РЕЦЕНЗЕНТІВ

 1. Бойко Віталій Володимирович, Національний університет “Львівська політехніка”, професор  кафедри менеджменту організацій,  д.е.н., доцент (м. Львів, Україна)
 2. Бондаренко Юлія Григорівна, Національний університет “Львівська політехніка”, доцент кафедри менеджменту організацій,  кандидат економічних наук, доцент (м. Львів, Україна)
 3. Гаврись Ядвіга, Громадська Вища школа підприємництва,  кандидат економічних наук, доцент (Польща)
 4. Гайдук Анна Богданівна, професор факультету міжнародного бізнесу, Хайльброннський університет, кандидат економічних наук (Німеччина)
 5. Гвоздь Мар'яна Ярославівна, Національний університет “Львівська політехніка”, доцент кафедри менеджменту організацій,  кандидат економічних наук, доцент (м. Львів, Україна)
 6. Гродзкі Річард, Політехніка Лодзька, декан факультету організації і управління, доктор економічних наук, професор (м. Лодзь, Польща)
 7. Захарченко Віталій Іванович, Одеський національний політехнічний університет доктор економічних наук, професор (Україна)
 8. Дембічка Йоанна,  Вроцлавський економічний університет, доктор економічних наук, професор (м. Вроцлав, Польща)
 9. Дреєрська Ніна, Варшавський університет природничих наук, факультет економічних наук, професор кафедри політики європейської і маркетингу, доктор економічних наук, професор (м. Варшава, Польща)
 10. Іванюк Уляна Володимирівна, Національний університет “Львівська політехніка”, доцент кафедри менеджменту організацій,  кандидат економічних наук, доцент (м. Львів, Україна)
 11. Карий Олег Ігорович, Національний університет “Львівська політехніка”, завідувач кафедри менеджменту організацій, доктор економічних наук, професор (м. Львів, Україна).
 12. Кісіолек Артур, Великопольська соціально-економічна вища школа, декан факультету економіки кандидат економічних наук, доцент (м. Шьрода-Вєлькопольська, Польща)
 13. Кобіс Павел, Ченстоховська Політехніка, кандидат економічних наук (м.Ченстохова, Польща)
 14. Козик Василь Васильович, Національний університет “Львівська політехніка”, завідувач кафедри економіки підприємства та інвестицій, кандидат економічних наук, проф. (м.Львів, Україна)
 15. Кулиняк Ігор Ярославович, Національний університет “Львівська політехніка”, доцент кафедри менеджменту організацій, кандидат економічних наук, доцент (м. Львів, Україна)
 16. Кулініч Тетяна Володимирівна, Національний університет “Львівська політехніка”, доцент кафедри менеджменту організацій,  кандидат економічних наук, доцент (м. Львів, Україна)
 17. Ліповскі Марцін, професор кафедри маркетингу Університету Марії Кюрі-Склодовської, доктор економічних наук., професор (м. Люблін, Польща)
 18. Лісовська Лідія Степанівна, Національний університет “Львівська політехніка”, професор кафедри менеджменту організацій,  доктор економічних наук (м. Львів, Україна)
 19. Мельник Ольга Григорівна, Національний університет “Львівська політехніка”, завідувач кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, доктор економічних наук, проф. (м. Львів, Україна)
 20. Миськів Галина Василівна, Львівський державний університет внутрішніх справ, завідувач кафедри  фінансів та обліку, доктор економічних наук, доцент (м. Львів, Україна)
 21. Мрихіна Олександра Борисівна, Національний університет “Львівська політехніка”, професор кафедри економіки підприємства та інвестицій, доктор економічних наук, доцент (м. Львів, Україна)
 22. Новаківський Ігор Іванович, Національний університет “Львівська політехніка”, професор кафедри менеджменту організацій, доктор економічних наук, доцент (м. Львів, Україна)
 23. Огінок Соломія Василівна, Національний університет “Львівська політехніка”, доцент кафедри менеджменту організацій,  кандидат економічних наук, доцент (м. Львів, Україна)
 24. Олексів Ігор Богданович, Національний університет “Львівська політехніка”, професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, доктор економічних наук, професор (м. Львів, Україна)
 25. Павлішек Адам, Технічний університет Острави, доктор економічних наук, професор (Чехія)
 26. Пирог Ольга Володимирівна, Національний університет “Львівська політехніка”, завідувач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, доктор економічних наук, професор (м. Львів, Україна)
 27. Войцех Пізло,  Університету природничих наук у  Варшаві, доктор економічних наук, професор (Польща)
 28. Подольчак Назар Юрієвич, Національний університет “Львівська політехніка”, завідувач кафедри адміністративного та фінансового менеджменту, доктор економічних наук, професор (м. Львів, Україна)
 29. Прокопишин-Рашкевич Любов Миколаївна, Національний університет “Львівська політехніка”, доцент кафедри менеджменту організацій,  кандидат економічних наук, доцент (м.Львів, Україна)
 30. Прокопенко Ольга, Талліннський технологічний університет, дослідник кафедри ділового адміністрування, доктор економічних наук, професор (м. Таллін, Естонія)
 31. Процак Катерина Володимирівна, Національний університет “Львівська політехніка”, доцент кафедри менеджменту організацій,  кандидат економічних наук, доцент (м. Львів, Україна).
 32. Роберт Новацкі, Варшавський університет фінансів та менеджменту, доцент кафедри маркетингу, кандидат економічних наук, доцент (м. Варшава, Польща)
 33. Рутковскі Іреніуш, Познанський економічний університет, доктор економічних наук, професор (Польща)
 34. Сухачек Ян, Технічний університет Острави, доктор економічних наук, професор (Чехія)
 35. Хованец Гонората, Університет Бельсько-Бяла (м. Бельсько-Бяла, Польща)
 36. Чухрай Наталія Іванівна, Національний університет “Львівська політехніка”, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв'язків, доктор економічних наук, професор (м.Львів, Україна)
 37. Шкварчук Людмила Олександрівна, Національний університет “Львівська політехніка”, професор кафедри фінансів, доктор економічних наук, професор (м. Львів, Україна)
 38. Шпак Нестор Омелянович, Національний університет “Львівська політехніка”, , професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, доктор економічних наук, професор (м. Львів, Україна)
 39. Якубовскі Анджей, Інститут соціально-економічної географії та просторового управління, Університету Марії Кюрі- Склодовської, PhD, доцент  (м. Люблін, Польща)
 40. Яремко Ігор Йосафатович, Національний університет “Львівська політехніка”, завідувач кафедри обліку та аналізу, доктор економічних наук, професор (м. Львів, Україна)