Умови ліцензування

Автори, які публікують статті у  виданні «Вісник Національного університету „Львівська політехніка“. Серія "Проблеми економіки та управління", погоджуються з тим, що весь контент Журналу розповсюджується за ліцензією  Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-NC-SA). Відповідно до умов цієї ліцензії Автор дозволяє поширювати — копіювати, передавати свій твір, змінювати — переробляти, розвивати його. Автор не дозволяє використовувати свій чи змінений твір з комерційною метою (Noncommercial). Необхідно зберігати посилання на попередніх авторів у визначеній ними формі (Attribution). Змінений наступним співавтором твір має поширюватися на умовах цієї ж ліцензії CC BY-NC-SA (Share Alike).