Відкритий доступ

Видання "Вісник Національного університету „Львівська політехніка“ Серія "Проблеми економіки та управління" дотримується політики відкритого доступу (Open Access). Усі статті розміщують на веб-сторінці Журналу безстроково і безкоштовно відразу після виходу номера, а також через систему національних бібліотек поширюють і зберігають в них на паперових і електронних носіях. Повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових статей Журналу надано кожному охочому на офіційному сайті Журналу у розділі Архів видання.

Це відповідає визначенню відкритого доступу від Budapest Open Access Initiative (BOAI). Ліцензійна політика Журналу співвимірна з переважною більшістю політик відкритого доступу та архівування матеріалів.

Основні принципи роботи редакційної колегії Журналу

Робота редакційної колегії Журналу базується на таких основних принципах:

  • об'єктивності та неупередженості щодо відбору статей для їх опублікування;
  • високої вимогливості до якості та достовірності наукових досліджень;
  • обов'язкового контролю якості (рецензування) рукописів статей;
  • дотримання колегіальності у прийнятті рішень щодо опублікування статей;
  • доступності та оперативності у спілкуванні з авторами;
  • строгого дотримання авторських і суміжних прав.

Об'єктивність та неупередженість. Редакційна колегія видання "Вісник Національного університету „Львівська політехніка“ Серія "Проблеми економіки та управління"" у своїй роботі керується міжнародними етичними правилами наукових публікацій. Дотримання правил етики наукових публікацій усіма учасниками видавничого процесу сприяє забезпеченню прав авторів на інтелектуальну власність, підвищенню якості видання та запобіганню можливості неправомірного використання авторських матеріалів в інтересах окремих осіб. Водночас, редакційна колегія Журналу заохочує та спонукає авторів статей дотримуватись належного рівня формальних і етичних вимог до підготовки рукописів статей й опублікування статей, які подають до редакції Журналу.

Висока вимогливість до якості наукових досліджень. Редакційна колегія видання "Вісник Національного університету „Львівська політехніка“ Серія "Проблеми економіки та управління" дотримується таких правил підтримки публікацій:

  • неухильне дотримання основних принципів видання: науковості, об'єктивності, професіоналізму, інформаційної підтримки найбільш значущих інноваційних досліджень;
  • безумовна лояльність до всіх суб'єктів творчого процесу, які беруть участь у створенні Журналу – підготовці, виданні та супроводі;
  • широке застосування подвійного "сліпого" рецензування, залучення до роботи об'єктивних компетентних рецензентів;
  • здійснення постійної консультативної роботи з авторами статей, спрямованої на виконання вимог міжнародних баз даних SCOPUS і Web of Science до оформлення та змісту матеріалів, які надходять в редакцію для опублікування.

Спілкуванні з авторами публікацій. Автор(и), подаючи статтю до редакції, надає(ють) свою письмову згоду на опублікування її у виданні "Вісник Національного університету „Львівська політехніка“ Серія "Проблеми економіки та управління", розміщення на сайті Журналу, передачу тексту статті третім особам для забезпечення можливості цитування публікації та підвищення індексу цитування автора та самого Журналу.

Авторські та суміжні права. Передрукування матеріалів, опублікованих у Журналі, іншими виданнями не допускається.

Автори зобов’язуються публікувати свої статті за ліцензією  Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-NC-SA).