Протидія плагіату

Плагіат – привласнення авторства на чужий твір або на чуже відкриття, винахід чи раціоналізаторську пропозицію, а також використання у своїх працях чужого твору без посилання на автора.

Під час подачі рукопису статті для опублікування у Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія “Проблеми економіки та управління” автори погоджуються з тим, що, у разі прийняття статті до публікації, її можна буде розмістити в електронних базах даних з обов'язковим зазначенням авторства і збереженням авторських прав у повному обсязі за авторами. Текст твору потребує повного наведення зовнішніх джерел інформації – у вигляді літературних джерел. Необхідно належним чином виконати запозичення у вигляді цитат або конкретних посилань на джерело в Рукописі автора(ів). Будь-які форми плагіату є неприйнятними, тому журнал вважає їх неетичною поведінкою і неприйнятною для подальшої співпраці.

Редакційна колегія Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія “Проблеми економіки та управління” засуджує такі форми плагіату:

• Повний плагіат. Це відбувається, коли дослідник бере рукопис або дослідження, створений кимось іншим, і подає його від свого імені.

• Публікація захищених авторським правом творів, зміст яких містить деякі або всі інші матеріали авторською мовою, лексикою, технологічною інтерпретацією. Такий плагіат змінює авторську схему знакової системи (деяке конкретне розміщення букв, цифр), дозволяючи плагіаристам використовувати її як оригінал для значної системної роботи.

• Самоплагіат, коли автор повторно використовує значну частину своєї раніше опублікованої роботи.

• Помилковий плагіат, який включає в себе: помилки в посиланнях і виявлення цитат; посилання на неіснуюче джерело інформації; помилки в приведення точних фактів без зазначення джерела (якщо це не особисте дослідження); помилки у представленні структури та джерел контенту.

Редактори рішуче засуджують всі прояви плагіату в рукописах статей, порушення авторських прав і наукової етики. У разі виявлення в статті більше 25% неоригінального тексту без посилань на відповідне первинне джерело і використання цитат, він буде кваліфікуватися як такий, що містить плагіат (див. «Вимоги до статей»). У цьому випадку рукопис статті більше не розглядається, і Автор отримає перше попередження.

Автори, у статтях котрих буде повторно виявлено плагіат, більше не будуть опубліковані у Віснику Національного університету “Львівська політехніка”. Серія “Проблеми економіки та управління”.