МЕТА І СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія “Проблеми економіки та управління” публікує оригінальні статті та оглядові статті, в яких застосовано кількісні та якісні підходи щодо дослідження управлінських та економічних питань, пов’язаних з усіма аспектами діяльності організацій. Журнал заохочує нові ідеї або нові перспективи існуючих досліджень.

Програмні цілі журналу: публікація наукових праць представників вищих навчальних та науково-дослідних установ, науковців з усього світу та фахівців у галузі економіки та менеджменту, в яких представлені результати наукових досліджень та інновацій, особливості вирішення економічних питань, розробка досвіду та впровадження наукових досягнень у комерційну та некомерційну діяльність.

Проблематика журналу стосується наукових та інноваційних досліджень за наступними напрямами:

• Економіка,

• Маркетинг,

• Людські ресурси,

• Організаційна поведінка,

• Фінанси,

• Менеджмент,

• Підприємництво.

Редакція видання у своїй діяльності керується принципами науковості, об'єктивності, професіоналізму, інформаційної підтримки найбільш значущих інноваційних досліджень, дотримання норм видавничої етики. Тому редакційною політикою Журналу є публікація статей з подальшим обговоренням дослідницьких інноваційних матеріалів, наданих авторами з різних країн, що стосуються широкого кола проблем з економіки і менеджменту.

Особливістю видання Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія “Проблеми економіки та управління” є підтримка наукових досліджень молодих вчених, у т.ч. студентів старших курсів і аспірантів. Повні макети статей, розширену анотацію англійською мовою редакція Журналу викладає у відкритий доступ на сайті Журналу.

Основні завдання наукового журналу Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія “Проблеми економіки та управління”:

1. Публікація оригінальних дослідницьких та оглядових статей авторів різних країн з питань економіки та менеджменту.
2. Обмін науковими ідеями, методологією досліджень і практичними досягненнями.
3. Поширення наукових знань та передового досвіду.
4. Надання інформаційного поля для дискусійного обговорення нових теорій, досліджень, практичного досвіду.
5. Ознайомлення практикуючих управлінців та економістів з актуальними проблемними питаннями.