Використання структурованих характеристичних поліномів для синтезу систем автоматичного керування

2016;
: cc. 10 - 16
1
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра електроприводу і комп’ютеризованих електромеханічних систем
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет «Львівська політехніка»

Розглянуто використання структурованих характеристичних рівнянь з метою вироблення програми налаштування змінних параметрів системи. Розроблена система відносних одиниць, з використанням яких розраховується множина можливих варіантів систем автоматичного керування. Досліджено можливості використання цих одиниць для спрощення математичного опису систем.

1. Бойчук Б. Г. Дослідження динамічних властивостей систем автоматичного керування за співвідношеннями коефіцієнтів їх характеристичних рівнянь / Б. Г. Бойчук, І. М. Білозор // Електроінформ. № 2. 2005. — С. 13–15. 2. Бойчук Б. Г. Дослідження поведінки систем автома- тичного керування за співвідношеннями коефіцієнтів їх характеристичних поліномів / Б. Г. Бойчук, О. Ю. Лозинський // Вісник Нац. техн. ун-ту “Харківський політехн. інститут”: зб. наук. праць. Темат. вип. — 2006. — С.137—139. 3. Осичев А. В. Стандартные распределения корней в задачах синтеза в электроприводе / А. В. Осичев, В. О. Котляров, В. С. Марков // Вісник Держ. техн. ун-ту “Харківський політехн. інститут”. Зб. наук. праць. Темат. вип., 1997. — С.104—109.