Особливості інноваційного менеджменту в діяльності міжнародних компаній

2021;
: cc. 40 - 46
1
Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва
2
Національний університет «Львівська політехніка»

У статті розглянуто роль та особливості інноваційного менеджменту в діяльності підприємства на досвіді іноземних компаній. Обґрунтовано сутність інноваційного менеджменту, його завдання та функції. Відображено взаємозв’язок між типами інновацій та інноваційним менеджментом. Наведено приклади іноземних компаній, які стали одними із передових у своїй галузі завдяки управлінню інноваціями.

  1. Алейнікова О. В., Притула Н. М. (2016). Інноваційний та інвестиційний менеджмент. Київ: ДВНЗ “Університет менеджменту освіти”.
  2. Василенко В. О. (2003). Інноваційний менеджмент. Київ: ЦУЛ, Фенікс.
  3. Вертакова Ю. В. (2008). Управление инновациями. Москва: Эксмо.
  4. Горбовий А. Ю. (2019). Інноваційний менеджмент. Вид. 2-ге, випр. і допов. Ірпінь: Ун-т ДФС України.
  5. Микитюк П. П. (2019). Інноваційний менеджмент / ТНЕУ. Тернопіль: Екон. думка.
  6. Михайлова Л. І., Гуторов О. І. та ін. (2015). Інноваційний менеджмент. Вид. 2-ге, доп. Київ: Центр учбової літератури.
  7. Скібіцький О. М. (2009). Інноваційний та інвестиційний менеджмент. Київ: Центр учбової літератури.
  8. Чупріна М. О., Шеховцова І. А. (2015), Інформаційне забезпечення iнновацiйного розвитку підприємств України, Proceedings of the IInd International Scientific and Practical Conference “Modern Scientific Achievements and Their Practical Application”, Dubai, UAE, 3(3), Vol. 3, рр. 21–24.