Модернізація галузі харчової промисловості у контексті сталого розвитку України: публічно-управлінський аспект

Автори:
1
Національний університет «Львівська політехніка»

Обґрунтовано основні напрями публічного управління розвитком харчової промисловості в Україні за сучасних трансформаційних умов, пов'язаних із кризою виробництва, зміною векторів попиту та пропозиції і ринків збуту. У контексті сталого розвитку окреслено пріоритети та ключові можливості модернізації харчової промисловості в Україні: посилення конкурентоспроможності, розкриття внутрішнього і зовнішнього потенціалів, інновації у сфері виробництва, відповідність ідеям та принципам сталого розвитку. Обґрунтовано перспективи розвитку галузі з позиції удосконалення публічно-управлінських підходів: моніторингу, диверсифікації джерел постачання, інтеграції у процес виробництва міжнародних систем управління тощо.

 1. Antonyuk, V. P. (2018). Cili stalogo rozvy'tku Ukrayiny' ta rol' xarchovoyi promy'slovosti u yix dosyagnenni // Modern Economics, 11, pp. 6 12. https://doi.org/10.31521/modecon.V11(2018)-01
 2. Berdar, M. M. (2018). Modernizacijny'j stan pidpry'yemstv xarchovoyi promy'slovosti Ukrayiny' v suchasny'x umovax. Chernigiv: ChNTU, 324 p. [In Ukrainian].
 3. Boyarchuk, A. I. (2019). Napryamy' rozvy'tku mizhnarodnoyi torgivli: na pry'kladi xarchovoyi promy'slovosti. Rozvy'tok mizhnarodnoyi torgivli v umovax global'ny'x ekonomichny'x dy'sbalansiv: materialy' vy'stupiv Vseukrayins'kogo forumu z problem mizhnarodny'x ekonomichny'x vidnosy'n, 11 kvitnya 2019 r. Zhy'tomy'r. Retrieved from: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/103-1.pdf
 4. Gubar', O. V. (2015). Konkurentospromozhnist' xarchovoyi promy'slovosti Ukrayiny' v umovax yevrointegracijny'x procesiv. Ekonomichny'j visny'k Nacional'nogo girny'chogo universy'tetu, 4, pp. 82 87. [In Ukrainian].
 5. Gulej, A. I. (2013). Upravlinnya staly'm rozvy'tkom u suchasny'x umovax na vitchy'znyany'x xarchovy'x pidpry'yemstvax. Investy'ciyi: prakty'ka ta dosvid, 10, pp. 24 27. [In Ukrainian].
 6. Kovalenko, O. V. (2015). Innovaciyi ta biznes u xarchovij promy'slovosti: monografiya. Kyiv: NNCz "IAE", 300 p.
 7. Mudrak, R. P. (2020). Stan i perspekty'vy' rozvy'tku xarchovoyi promy'slovosti Ukrayiny'. Ukrayins'ky'j zhurnal pry'kladnoyi ekonomiky', 5(3), pp. 125 134. [In Ukrainian].
 8. Rymar, O. G., & Mazurkevy'ch, I. O. (2021). Problemy' ta perspekty'vy' rozvy'tku xarchovoyi promy'slovosti Ukrayiny'. Ekonomika ta derzhava, 3, pp. 66 70. Retrieved from: http://www.economy.in.ua/? op=1&z=4885&i=10
 9. Trofymova, V. V. (2010). Koncepciya stalogo rozvy'tku yak osnova postindustrial'ny'x modelej rozvy'tku. Investy'ciyi: prakty'ka ta dosvid, 8, pp. 33 37. [In Ukrainian].
 10. Shelud'ko, E. I. (2010). Strukturno-texnologichni zasady' modernizaciyi xarchovoyi promy'slovosti Ukrayiny'. Efekty'vna ekonomika, 11. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/? op=1&z=404
 11. Sheremet, O. O. (2019). Teorety'ko-metodologichni zasady' zabezpechennya ta realizaciyi ry'nkovy'x strategij u xarchovij promy'slovosti: monografiya. Xarkiv: OLDI-PLYuS, 374 p.