Особливості врегулювання крос-культурних конфліктів в процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності

2023;
: cc. 94 - 103
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

У статті досліджено сутність та особливості крос-культурної бізнес-комунікації, визначено причини виникнення конфліктів в процесі крос-культурної бізнес-взаємодії в умовах здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Проаналізовано класифікацію ділових культур Річарда Льюіса, описано їх поділ на мультиактивні, лінійно-активні та реактивні та визначено їх характеристики. Охарактеризовано процес вирішення міжкультурних конфліктів з виокремленням ключових етапів. Досліджено заходи врегулювання крос-культурних конфліктів, а саме: вирішення всередині компанії, залучення третіх сторін та спеціалізовані форми. Розроблено рекомендовану стратегію врегулювання крос-культурних конфліктів у компанії в процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності, що передбачає реалізацію семи послідовних етапів.

 1. Чиркова, Ю., Бортнікова, М. (2022) Крос-культурна бізнес-взаємодія суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності: труднощі реалізації та оптимальні шляхи їх подолання. Економіка. Фінанси. Право., №11/2, С. 13- 18.
 2. Kevin, A., W, B. P., & A, S. J. (1991). Conflict resolution: Cross-cultural perspectives. Greenwood Press.
 3. Sasne Grosz, A., Jozsa, L., & Maung, S. (2023). Cross-cultural Negotiation Conflicts: The Myanmar Case. In- ternational Review of Management and Marketing, 13(3), 1–8. https://doi.org/10.32479/irmm.14132
 4. Cross, D., & Swart, J. (2023). Conflicts of Client Commitment: Experience, Bases, and Action Strate- gies. Academy of Management Proceedings. https://doi.org/10.5465/amproc.2023.10973abstract.
 5. Романуха, О. (2017). Роль крос-культурних комунікацій у менеджменті організацій. Економіка та управління підприємствами, № 9, С. 608– 612.
 6. Байбакова, О., Козубовська, І. (2014). Деякі аспекти крос–культурної комунікації. Науковий вісник Ужгородського національного університету, № 34, С. 223.
 7. Ареф’єва, О. (2018). Крос-культурний менеджмент як детермінанта формування конкурентоспромо- жності підприємства. Науковий вісник Ужгородського національного університету, № 20, С. 19–21.
 8. Никифоренко, В. (2018). Крос-культурний менеджмент і управління персоналом як складові системи стратегічного управління. Вісник соціально-економічних досліджень, № 1, С. 103–118.
 9. Хмара, М., Пилипенко, Б. (2020). Крос-культурний менеджмент міжнародних корпорацій. Держава та регіони, №6.
 10. Кравченко, В. О. (2018). Крос-культурний менеджмент в реалізації стратегії розвитку міжнародних компаній. Науковий   вісник   Ужгородського   університету.    Серія    «Економіка»,    №1(51),    C.    47– 52.    https://doi.org/10.24144/2409-6857.2018.1(51).47-52.
 11. Філатова, Л. (2017). Крос-культурний менеджмент в міжнародному бізнесі. Світове господарство і міжнародні економічні відносини, № 2, С. 8–12.
 12. Чайка-Петегирич, Л. Б. (2023). Оптимізації мультикультурних бізнес-відносин на засадах крос-куль- турного менеджменту. Ефективна економіка, №4. https://doi.org/10.32702/2307-2105.2023.4.42.
 13. Adegbite, I., Omisore, A., Sanusi, A. (2023). Influence of Socio-Cultural Environmental Factors on Business Performance. African     Journal     of     Social     Sciences     and     Humanities     Research, №6(1),     P.     100–109 https://doi.org/10.52589/ajsshr-6ytsxznu.
 14. Hiray, A., Rajhans, K. (2022). Cross-cultural communication barriers to managing workforce diversity in multicultural       organisations. International       Journal        of        Management        Development, №2(2),        Р. 81.    https://doi.org/10.1504/ijmd.2022.10047312.
 15. The Lewis Model – Dimensions of Behaviour - Cross Culture. Cross Culture - Know culture for better business.       https://www.crossculture.com/the-lewis-model-dimensions-of-behaviour/?cn-reloaded=1.
 16. Chen, Y. (2023). The influence of different cultures on international business negotiations & Strategies. Highlights  in Business, Economics and Management, 10,  P. 161–166.    https://doi.org/10.54097/hbem.v10i.8033