програмне забезпечення

Особливості побудови програмного забезпечення системи моніторингу навколишнього середовища

Розроблено алгоритми роботи та програмні модулі системи аналізу, які передбачають два режими роботи: навчання або моніторинг, два види моніторингу (пошук заданої речовини або розпізнавання відомої), використання яких залежить від інтенсивності дестабілізуючих факторів та вимог тривалості контролю.

Модель життєвого циклу розробки програмного продукту

Запропоновано нову модель життєвого циклу програмного забезпечення, яке дозволяє поліпшити специфікацію фазоутворения. Це дає змогу розрахувати попередню розробку програмного забезпечення вартість, зменшити ризик і стадії проекту- вання автомобіля, розробити користувальницький інтерфейс, прототип і генерувати код

Програмне забезпечення телеметричної системи збору і обробки мікросейсмічних даних у режимі on-line

У роботі представлено результати тестування програмного забезпечення телеметричної мікросейсмічної системи для визначення приросту сейсмічної бальності у пунктах спостережень в режимі on-line. Дане програмне забезпечення працює із станціями виробництва Інституту Геофізики НАН України. В якості датчиків використано модифіковані сейсмографи ВЕГІК і СМ-3. Дані передаютьсяо протоколу TCP/IP через WiFi пристрої.

 

Інтелектуальна підтримка процесу оцінювання і прогнозування складності та якості програмного забезпечення

Досліджено додатки для оцінки якості програмного забезпечення на різних етапах життєвого циклу. Проаналізовано використання компонентів штучного інтелекту у таких додатках.

Дослідження засобів оцінки якості на різних етапах життєвого циклу програмного забезпечення

Дослідження присвячено реалізації нейромережного методу та інтелектуальної системи оцінювання і прогнозування складності та якості програмного забезпечення, які на основі аналізу метрик етапу проектування надають можливість здійснити порівняльний аналіз різних варіантів реалізації проекту та обрати кращий з них за характеристиками складності та якості.

Спеціалізоване програмне забезпечення інтерактивної комп'ютеризованої системи

Описано функціональну структуру та особливості розробленого спеціалізованого програмного забезпечення інтерактивної комп’ютеризованої системи корекції стану користувача зі зворотним зв’язком.

Принципи формального моделювання інформаційних систем на основі web-технологій

Розглядаються принципи моделювання web-орієнтованих інформаційних систем та приклади їх формального моделювання на основі CASE-технологій. Аналізується структурний підхід до проектування інформаційних систем. Узагальнюються деякі поняття проектування інформаційних систем. Зокрема, описуються принципи використання web-технологій в архітектурі інформаційних web-систем та пропонується найоптимальніший варіант для її використання. Пропонується архітектура web-системи та технології, які потрібно використати для задоволення потреб підприємства.

Розширення можливостей програмного забезпечення для надійнісного аналізу відмово стійких систем

У статті представлено нові можливості спеціалі­зованого програмного забезпечення ASNA-2, яке призначене для автоматизованої оцінки показників надійності відмовостійких програмно – апаратних систем. Розроблене ПЗ засноване на оригінальній технології автоматизованої оцінки показників надій­ності відмовостійких систем, розробленої авторами.

Архітектура спеціалізованого програмного модуля ГІС: побудова карт векторного формату

An approach for the vector format maps creation is presented. The relevant graphics primitives scaling-and-positioning algorithms were developed along with the functional requirements forming. The algorithms that digitize raster maps into the vector ones are described as well. The entire architecture of module for the creation of the vector format maps, intended to the specialized geographic information system is designed.