вимірювання

Аналіз шкал вимірювань

Розглянуто й проаналізовані основні питання теорії та принципи систематизації типів шкал вимірювань. Розглянуто види властивостей емпіричних об’єктів та особливості їх прояву і відповідні їм шкали вимірювань. Вибір і використання тієї чи іншої шкали і, відповідно, методики вимірювання залежить від виду вимірюваної величини та способу отримання вимірювальної інформації, тобто способу порівняння розмірів величин.

Фірма “IFM Electronic” – новий партнер кафедри інформаційно-вимірювальних технологій

Наведено короткий історичний огляд становлення фірми “IFM Electronic”, стисло подано номенклатуру продукції, яку вона випускає сьогодні. Описано деякі типи сенсорів, які випускає фірма.

Методи і засоби вимірювання розподілу температури

Проаналізовано методи вимірювання розподілу температури і можливості їх застосування у різних галузях. Наведено класифікацію методів і подано порівняльну характеристику переваг та недоліків. Зроблено висновок, що розвиток методів вимірювання температурного розподілу є актуальним завданням наукових досліджень, які дадуть змогу відкрити нові перспективи та розширити сфери застосування методів вимірювання розподілу температури.

Термінальні та ситуаційні проблемні задачі інформаційного забезпечення опрацювання даних оператором від інформаційно-вимірювальних систем для АСУ-ТП складними об’єктами

This paper is devoted to the methods of constructing scale devices for information systems necessary for constructive data classification and decision-making process SCADA operator depending on the cognitive characteristics.

Про деякі імовірнісні моделі вимірів

Розглянуті імовірнісні моделі випадкових, грубих помилок та їх композицій. Виведені формули розподілів і числових характеристик для відповідних моделей.