Вісник № 765, 2013

УДК 800

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. –  № 765. – 154 с.

У Віснику опубліковано статті, які розкривають такі тематичні напрямки: теоретичні засади термінознавства та лексикографії, термінологія природничих та гуманітарних знань.

Для науковців і фахівців різних галузей знань, а також викладачів і студентів навчальних закладів.

Рекомендовано вченою радою Національного університету «Львівська політехніка»

(протокол № 60 засідання від 26.03.2013 р.)

  Свідоцтво про державну реєстрацію засобу масової інформації

серія КВ № 13038-1922Р від 20.07.2007 р.

 

У цьому номері

(34 статей)
Ірина Корнейко, Микола Пилипенко
сс. 38 - 42
Іванна Фецко
cc. 115 - 119

Мирослав Кратко

сс. 132 - 135
Роман Мисак
cc. 135 - 139
Роман Микульчик, Петро Слободян, Єлізавета Діденко, Тарас Рак
cc. 147 - 148

Редактор Анатолій Івченко

Комп’ютерне верстання Роман Мисак

Художник-дизайнер Уляна Келеман

 

Видавець і виготівник Видавництво Львівської політехніки

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи № 4459 від 27.12.2012 р.

вул. Ф. Колесси, 2, Львів, 79000