АНАЛІЗ ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМІВ ДОСТУПУ КОРИСТУВАЧІВ ДО ВНС УНІВЕРСИТЕТУ

https://doi.org/10.23939/ujit2020.02.086
Надіслано: Січень 17, 2020
Прийнято: Жовтень 25, 2020
1
Національний університет "Львівська політехніка", кафедра програмного забезпечення
2
Національний університет "Львівська політехніка", кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності

Проведено огляд практичної реалізації механізмів доступу користувачів до ВНС університету на прикладі системи дистанційного навчання Moodle. З'ясовано, що однією з ознак навчального процесу є його керованість, яка передбачає можливість планування та проектування навчального процесу. Розглядаються практичні питання, пов'язані з адмініструванням віртуального навчального середовища (ВНС) університету з точки зору організації та диференціації прав доступу різних категорій користувачів. Обговорено основні принципи адміністрування ВНС університету щодо поділу рівнів доступу до окремих елементів системи для різних ролей відповідної категорії користувачів.

У НУ "Львівська політехніка" глобальні ролі мають тільки супер адміністратор, керівництво глобальною групою, методист та бібліотека. Рольові завдання виконуються для визначення ролі в контексті. Сайт (домашня сторінка) та курс – приклади двох різних контекстів. Хоча процес призначення ролі однаковий для різних контекстів, шлях до сторінки призначення може бути різним. Наведено приклади організації системи адміністрування з описом процесів створення різних типів ролей та логікою виконання кожної ролі та необхідністю певних підходів.

Встановлено, що систем Moodle передбачає п'ять типів ролей, а саме: управлінська, наглядова, навчальна, інформаційна, тимчасова, надаючи обґрунтування та практичні поради щодо встановлення кожної ролі для кожного типу. Детально описано загальну матрицю відповідальності за кожну роль користувача. Ролі керівних ролей – це різні особливості адміністрування курсів на рівні категорій курсу різних типів гніздування. Цей тип містить адміністраторів. Роль контролюючої ролі – за назвою досліджувати різні особливості навчальної та управлінської діяльності в системі ВНС. Завданням навчальних ролей є забезпечення та здійснення самого навчального процесу. До цих ролей належить, передусім, системна роль за замовчуванням – студент, головний учасник процесу здобуття знань, проходження контрольних точок та інших складових навчального процесу. Завданням інформаційних ролей є створення інформаційних повідомлень як для студентів, так і для викладачів на різних рівнях інформаційної системи. Тимчасові рольові завдання – залучення до системи третіх сторін. Звичайно, гість – це важливо, але в нашому випадку вхід гостей заборонений, тому ролі учасника конференції та учасника олімпіади були створені для забезпечення доступу до окремих системних ресурсів. Також описана загальна матриця відповідальності за кожну роль користувача.

 1. Andreev, A. V., Andreeva, S. V., & Dotcenko, I. B. (2008). Praktika elektronnogo obucheniia s ispolzovaniem Moodle. Taganrog: Izd-vo TTI IuFU, 146 p. [In Russian].
 2. Anisimov, A. M. (2009). Rabota v sisteme distantcionnogo obucheniia Moodle. Textbook. (2nd ed. add. and revised). Kharkov, KhNAGKh, 292 p. [In Russian].
 3. Fomenko, A. (2017). Administruvannia systemy. Rozpodil diialnostei mizh roliamy ta hrupamy. Innovatsiini kompiuterni tekhnolohii u vyshchii shkoli. Materialy 9-i naukovo-praktychnoi konferentsii. Lviv: Vyd-tvo NU "Lvivska politekhnika". [In Ukrainian].
 4. Fomenko, A. (2018). Rishennia problemy orhanizatsii navchannia studentiv z invalidnistiu zasobamy virtualnoho navchalnoho seredovyshcha. Innovatsiini kompiuterni tekhnolohii u vyshchii shkoli. Materialy 10-i naukovo-praktychnoi konferentsii. Lviv: Vyd-tvo NU "Lvivska politekhnyka". [In Ukrainian].
 5. Kolos, K. R. (2011). Systema Moodle yak zasib rozvytku predmetnykh kompetentnostei uchyteliv informatyky v umovakh dystantsiinoi pisliadyplomnoi osvity. Abstract of Candidate Dissertation for Pedagogical Sciences (13.00.10 – Information and communication technologies in education). Kyiv, 21 p. [In Ukrainian].
 6. Mikhailova, N. V. (2012). Elektronnaia obuchaiushhaia sreda Moodle kak sredstvo organizatcii asinkhronnoi samostoiatelnoi raboty studentov vuza. Abstract of Candidate Dissertation for Pedagogical Sciences (13.00.01 – General pedagogy, history of pedagogy and education). Orenburg, 23 p. [In Russian].
 7. Moodle. (2020). Getting started is easy. Moodle is the world's most popular learning management system. Retrieved from: https://moodle.org/
 8. Morze, N. V., Buinytska, O. P., & Varchenko-Trotsenko, L. O. (2016). Stvorennia suchasnoho elektronnoho kursu v systemi Moodle. Textbook. Kamianets-Podilskyi: PP Buinytskyi, O. A., 232 p. [In Ukrainian].
 9. Pro zatverdzhennia "Polozhennia pro dystantsiine navchannia": Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy № 466 vid 25.04.2013 p. Retrieved from: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13. [In Ukrainian].
 10. Rashevska, N. V., & Semerikov, S. O. (2012). Intehratsiia MLE-Moodle v systemu dystantsiinoho navchannia Moodle. Novitni kompiuterni tekhnolohii, Vol. 10, pp. 203–208. Kyiv: Minrehion Ukrainy. [In Ukrainian].
 11. Roman Shandra. (2020). Orhanizatsiia dystantsiinoho navchannia v Moodle. Osvita.UA. Statti ta analityka. LNU im. Franka. 28.03.2020. Retrieved from: http://osvita.ua/vnz/high_school/72285/. [In Ukrainian].
 12. Semerikov, S. O., Teplytskyi, I. O., & Shokaliuk, S. V. (2008). Novi zasoby dystantsiinoho navchannia informatsiinykh tekhnolohii matematychnoho pryznachennia. Visnyk. Testuvannia y monitorynh v osviti, 2, 42–50. [In Ukrainian].
 13. Tryus, Yu. V., Herasymenko, I. V., Franchuk, V. M. (2016). Systema elektronnoho navchannia VNZ na bazi Moodle: Metodychnyi posibnyk. (Tryusa, Yu. V. Scientific Ed.). Cherkasy: ChDTU, 220 p. [In Ukrainian].
 14. Tymchenko, A. A., Tryus, Yu. V., Stetsenko, I. V., Oksamytna, L. P., Franchuk, V. M. ta in. (2010). Informatsiino-analitychna systema kontroliu i otsiniuvannia navchalnoi diialnosti studentiv VNZ. Cherkasy: MakLaut. [In Ukrainian].
 15. Zakhar, O. H. (2016). Osnovy roboty na platformi dystantsiinoho navchannia Moodle. Candidate Dissertation for Pedagogical Sciences (13.00.02 – Theory and methods of teaching). Kyivskyi universytet imeni Borysa Hrinchenka, Kyiv, 230 p. [In Ukrainian].