Volume 3, Number 2

In this issue

(31 articles)
K. І. Blazhivskyi, I. Ye. Maksymovych, T. V. Partyka, R. L. Bukliv, Z. O. Znak
11-16
M. V. Shpariy, P. Y. Shapoval, I. P. Polyuzhyn, S.V. Kolobych, V. E. Stadnik
17-22
A. I. Zahrai, Z. I. Borovetz, I. V. Lutsyuk, Ya. M. Novitskyi
23-27
T. B. Zheplynskyy, І. О. Iliuchok, Ya. Vakhula
33-37
N. S. Pavliuk, Volodymyr Ivasiv, О. M. Orobchuk, D.S. Shevchenko, Roman Nebesnyi
39-45
D. Yu. Bilets, D. V. Miroshnichenko, P. V. Karnozhitskiy, Yu. V. Nikolaichuk
46-52
N. Y. Monka, N. E. Stadnytska, R.V. Charka, Y.V. Roman, G. B. Shiуan, G. M. Khomitska, Vira Lubenets
53-60
N. E. Stadnytska, A.O. Kyrychuk, О. М. Fedoryshyn, G.M. Shyjan, V. P. Novikov
61-66
T. M. Taras, E. R. Luchkevich, V. I. Shupeniuk, O. P. Sabadakh, L. D. Bolibrukh, L. R. Zhurakhivska
67-72
L. Ya. Palianytsia, N. I. Berezovska, Zoryan Pikh
73-78
G.A. Butsiak, O. Shved, Z. V. Gubrii, V. I. Butsyak
85-92
О.Z. Svarchevska, O. Shved, N.Z. Оhоrоdnyk, Z. V. Gubrii, V. I. Butsyak
93-101
М. M. Bratychak, P.D. Stukhlyak , Nataliia Chopyk, V. M. Zemke
135-139
A. Kucherenko, S. О. Mankevych, Marta Kuznetsova, V. S. Moravskyi
140-145
A. S. Masyuk, Kh. V. Kysil, V. I. Skorokhoda, D. S. Katruk, B.I. Kulish, Volodymyr Levytskyi
146-156
D. S. Katruk, Kh. V. Kysil, B.I. Kulish, A. S. Masyuk, V. I. Skorokhoda, Volodymyr Levytskyi
163-168
Y. Stetsyshyn, T. Shevtsova, M. Kostenko
169-173
M. R. Chobit, Yu. V. Panchenko, V. Vasylyev
174-179
O. M. Shevchuk, N. M. Bukartyk, M. R. Chobit, Z. Ya. Nadashkevych, V. S. Tokarev
180-186
M. P. Sukhyi, V. I. Tomilo, K. M. Sukhyi, E.A. Belyanovskaya, G. Vaivars
187-190