2(15), 2013

Recommended by the Academic Council of the Lviv Polytechnic National University (protocol № 10(124) 24.09.2013.

Submitted at the meeting of the editorial board of the collection 10.09.2013 р.

In this issue

(127 articles)
A. N. Marchenko, Yu. O. Lukyanchenko
pp. 10 - 12
V. M. Vladyka, Yu.I. Fedoryshyn, M. Yu. Nesterenko, R.S. Balatskyi, R. I. Lata
pp. 28 - 30
P. Ya. Kupriienko, I. B. Makarenko , O. S. Savchenko
pp. 45 - 47
O. P. Petrovskyi, T. O. Fedchenko, O. M. Onyshchuk, P. M. Bodlak, I. Ya. Yaremyn, V. V. Hnevush, V. M. Suiatinov
pp. 59 - 61
Yu. V. Anishchenko, T. O. Fedchenko, N. S. Hanzhenko, O. P. Petrovskyi
pp. 81 - 83
V. I. Babak, A. V. Tereshyn, T. S. Savchenko
pp. 90 - 92
L. Beshutiu, M. Orlyuk, L. Zlahnean, A. O. Romenets, L. Atanasiiu, I. B. Makarenko
pp. 100 - 102
K. M. Bondar, R. V. Khomenko, O. V. Bilan, V. V. Khalymendyk, O. V. Shkoda
pp. 103 - 105
T. Burakhovych, A. M. Kushnir, T. O. Tsvietkova
pp. 112 - 114
S. T. Verbytskyi, Yu. T. Verbytskyi, R. S. Pronyshyn, I. Ya. Sapuzhak
pp. 115 - 117
S. A. Deshchytsia, O. I. Romaniuk, Yu. V. Sadovyi, O. I. Pidvirnyi, R. I. Kusailo, V. V. Koliadenko
pp. 136 - 138
S. A. Yefimenko, O. S. Yefimenko, V. S. Portnov, A. D. Mausymbaieva, A. K. Tursunbaieva
pp. 145 - 147
V. Ihnatyshyn, D.V. Malytskyi
pp. 154 - 156
V. Ihnatyshyn, D.V. Malytskyi, Yu. P. Koval
pp. 157 - 159
L.M. Karataieva, V. K. Lipskyi, Z.I. Liubinetskyi, V. P. Mezentsev, M.O. Melnyk
pp. 166 - 167
R. S. Kuderavets, V. Yu. Maksymchuk, I. O. Chobotok, T. A. Klymkovych, V. R. Tymoshchuk, N. B. Pyrizhok
pp. 186 - 188
N. P. Kukhar, O. P. Petrovskyi, N. S. Hanzhenko
pp. 195 - 197
A. M. Kushnir, B. I. Shyrkov
pp. 198 - 200
S. P. Levashov, M. A. Yakymchuk, I. M. Korchahin, D. M. Bozhezha
pp. 207 - 209
S. P. Levashov, M. A. Yakymchuk, I. M. Korchahin, I. S. Pidlisna
pp. 210 - 212
V. Yu. Maksymchuk, M. Orlyuk, V. I. Tregubenko, D. O. Marchenko, Ye. F. Nakalov, I. O. Chobotok
pp. 219 - 221
V. Yu. Maksymchuk, I. O. Chobotok, R. S. Kuderavets, T. A. Klymkovych, V. R. Tymoshchuk
pp. 222 - 224
D.V. Malytskyi, O. D. Hrytsai, O. O. Muila, Yu. T. Verbytskyi, O. I. Kutniv
pp. 225 - 227
D.V. Malytskyi, S. V. Kravets
pp. 228 - 230
Yu. F. Moroz, T. A. Moroz, V. A. Lohinov, A. H. Nurmukhamedov, D. A. Aleksieiev, A. H. Yakovliev
pp. 234 - 236
A. V. Nazarevych, L.Ye. Nazarevych
pp. 247 - 249
L.Ye. Nazarevych
pp. 250 - 252
A. Yu. Pavlova, D.V. Malytskyi, O. D. Hrytsai, E. M. Kozlovskyi
pp. 265 - 267
I. K. Pashkevich , M. I. Bakarzhiieva, O. V. Marchenko, T. V. Lebid
pp. 268 - 270
P. H. Pihulevskyi, V. K. Svystun, O. M. Besiedina, Ye. A. Vynohradov, E. M. Horbunova, I. S. Svintsov
pp. 280 - 282
P. H. Pihulevskyi, S. V. Shcherbina, I. Yu. Hurova, V. K. Svystun
pp. 283 - 285
B. H. Pustovitenko, M. M. Dovbnich, V. E. Kulchytskyi, O. M. Safronov, A. A. Pustovitenko, H. M. Bushmakina
pp. 292 - 294
B. H. Pustovitenko, S. A. Kapitanova, A. A. Pustovitenko
pp. 295 - 297
I. I. Rokytianskyi, V. I. Babak, A. V. Tereshyn
pp. 305 - 307
I. I. Rokytianskyi, B. K. Starukh
pp. 308 - 310
B. Srebrov, M. Orlyuk, L. Pashova, I. B. Makarenko , O. S. Savchenko, O. V. Marchenko
pp. 332 - 334
N. V. Sharov
pp. 364 - 366
I. M. Kurovets, O. A. Prykhodko, I. I. Hrytsyk
pp. 373 - 375
A. A. Liventseva, R. F. Fedoriv
pp. 379 - 381