нормативно-правові акти

Засоби подолання протидії під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності

Розкрито поняття та зміст протидії під час розслідування злочинів у сфері службової
діяльності. Проаналізовано окремі нормативно-правові акти щодо подолання такої проти-
дії. Визначено основні правові та криміналістичні засоби подолання протидії, що їх вчи-
няють службові особи під час розслідування злочинів. Окреслено окремі тактичні прийоми,
які використовують у подоланні протидії під час розслідування зазначених злочинів.

ІНСТИТУЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ВАЖЛИВА ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ

У статті розкривається суть та структура інституційного середовища. Виділено формальні і неформальні інститути та висвітлено їх роль. Значну увагу приділено питанням державного регулювання рекреаційної сфери в ряді зарубіжних країн. Проаналізовано нормативно-правові акти, які регламентують рекреаційну сферу в Україні. Визначено вплив інституційного середовища на формування і діяльність рекреаційно-туристичної сфери в Україні.

Організаційно-правові аспекти збору, аналізу та використання інформації органами Державної фіскальної служби України

У науковій статті досліджено окремі організаційно-правові аспекти інформаційно- аналітичної діяльності органів Державної фіскальної служби України, визначено нормативні передумови такої діяльності в податкових та митних органах.

Визначення допустимих значень середніх квадратичних похибок площ земельних ділянок за межами населених пунктів

Виконано аналіз нормативно-правових актів, які регулюють проведення геодезичних зйомок для ведення державного земельного кадастру. Досліджено вплив інструктивних середніх квадратичних помилок визначення координат межових знаків на середню квадратичну похибку визначення площі земельних ділянок поза межами населених пунктів.