Volume 1, Number 1

In this Number

(28 papers)
R. I. Hlad, Ruslana Guminilovych, P. Y. Shapoval, Vitalii Stadnik, Y. Y. Yatchyshyn
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2018.01.001
1-6
I. B. Sobechko, Y. A. Chetverzhuk, Yuri Horak, Volodymyr Dibrivnyi, S. I. Gerasimchuk, V. V. Sergeev
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2018.01.007
7-11
Ihor Poliuzhyn, Z. M. Il’nyts’kyi, F. I. Tsyupko, M. M. Laruk
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2018.01.012
12-20
Orest Kuntyi, R. L. Bukliv, Yu. V. Boyko, T. V. Hreben, A. V. Lysenko
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2018.01.027
27-37
Kh. V. Kostyk, Kh. V. Lupiy, V. S. Mykytyuk, A. S. Krvavych, Romana Petrina
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2018.01.083
83-87
Nataliya Stadnytska, I. V. Diakon, L. D. Bolibrukh, Y. T. Misyk, I. I. Hubytska, V. P. Novikov
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2018.01.094
94-98
Andrij Masyuk, U. V. Khromyak, K. I. Vashchuk, Volodymyr Levytskyi, M. V. Boiko
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2018.01.133
133-138
М. V. Ferens, Nataliia Fihurka, Т. М. Vasylyshyn, О. V. Maikovych, Serhii Varvarenko
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2018.01.145
145-151
S. B. Hermanovych, Volodymyr Samaryk, M. I. Nagornyak, Nataliia Nosovа
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2018.01.152
152-156