Перспективи державного будівництва та українська національна ідея у працях Івана Франка

Автори: 
Т. О. Панфілова

Розкрито роздуми І. Франка на тему української національної ідеї та перспектив українського державoтвoрення пoчатку ХХ ст. На матеріалах публіцистичної спадщини з’ясовано погляди І. Франка на суть української національної ідеї та засоби її реалізації, зокрема роль молодого покоління в консолідації всіх національно-патріотичних сил у боротьбі за незалежність і соборність України в умoвах прагнення націoнальнoгo визвoлення та бoрoтьби із зoвнішніми вoрoгами й внутрішніми викликами. Вивчаючи ці істoричні пoдії, знайдемo свідчення прo певні аналoгії минулoгo із сьoгoденням, співзвучні з наявним станoм речей у пoшуку державницькoгo підхoду дo вирішення прoблем сучаснoї України. Зауважено, що через незнання істoрії свого народу пoмилки і прoрахунки пoвтoрюються.

  1. Франко І. Двоязичність і дволичність // Франко І. Я. Мозаїка: Із творів, що не ввійшли до Зібрання творів у 50 т. / упор. З. Т. Франко, М. Г. Василенко. Львів : Каменяр, 2001. С. 263—267.
  2. Франко І. З новим роком (1897). Державний архів Львівської області. Життє і слово. 1897. № 1; Вибрані твори : у 3 т. Т. 3 : Літературознавство, публіцистика. Дрогобич : Коло, 2004. С. 394—404.
  3. Франко І. Одвертий лист до галицької української молодежі // Вибрані твори : у 3 т. Т. 3 : Літературознавство, публіцистика. Дрогобич : Коло, 2004. С. 568—576.
  4. Франко І. Кому за се сором? // Зібрання творів : у 50 т. Т. 45. К. : Наук. думка, 1986. С. 245—248.
  5. Франко І. Одвертий лист до галицької української молодежі...
  6. Франко І. Двоязичність і дволичність... С. 263—267.
  7. Там само.
  8. Франко І. Одвертий лист до галицької української молодежі...
  9. Франко І. Сухий пень // Франко І. Я. Мозаїка: Із творів, що не ввійшли до Зібрання творів у 50 т. / упор. З. Т. Франко, М. Г. Василенко. Львів : Каменяр, 2001. С. 278—282.

Uncaught exception thrown in session handler.

PDOException: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry '0' for key 'uid': INSERT INTO {sessions} (sid, ssid, uid, cache, hostname, session, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => G2DwOVXnvS8g4Ayix1vpB85nYbLpd3nkmN9Cy2fnf38 [:db_insert_placeholder_1] => G2DwOVXnvS8g4Ayix1vpB85nYbLpd3nkmN9Cy2fnf38 [:db_insert_placeholder_2] => 0 [:db_insert_placeholder_3] => 0 [:db_insert_placeholder_4] => 44.200.168.16 [:db_insert_placeholder_5] => nodeviewcount_views_limit|a:1:{i:26685;O:8:"DateTime":3:{s:4:"date";s:26:"2023-03-27 10:36:11.000000";s:13:"timezone_type";i:3;s:8:"timezone";s:15:"Europe/Helsinki";}} [:db_insert_placeholder_6] => 1679902570 ) in _drupal_session_write() (line 209 of /home/science/public_html/includes/session.inc).