Результати визначення горизонтальних деформацій земної кори Європи за даними ГНСС - спостережень та їх зв'язок з тектонічною будовою

https://doi.org/10.23939/jgd2014.01.021
Надіслано: Травень 07, 2014
1
Кафедра вищої геодезії та астрономії, Національний університет “Львівська політехніка”
2
Кафедра геодезії, Національний університет “Львівська політехніка”

Мета. Метою цього дослідження є: обчислення параметрів горизонтальної деформації земної кори Європи на основі щорічних векторів швидкостей горизонтального зміщення перманентних ГНСС-станцій, обчислених за даними супутникових ГНСС-спостережень протягом 2000–2010 рр.; дослідження розподілу і змін горизонтальних деформацій та змін земної кори Європи за період з 2000 по 2010 рр. та встановлення їх взаємозв’язку з тектонічною будовою та проявом сейсмічної активності цього регіону.Методика. Для дослідження деформаційних параметрів земної кори були використані раніше обчислені щорічні вектори швидкостей горизонтального зміщення перманентних станцій Європи, отриманих за результатами ГНСС-спостережень за період з 2000 по 2010 рр. Для дослідження параметрів горизонтальної деформації земної кори територія Європи, використовуючи тріангуляцію Делоне, була розбита на мережі трикутників з вершинами у перманентних ГНСС-станціях. Отримавши мережі трикутників перманентних ГНСС-станцій, за допомогою лінійної інтерполяції в межах кожного трикутника по трьох його вершинах обчислюємо параметри деформації для точок відносно кожного трикутника мережі, так, щоб для кожного набору точок у кожному трикутнику були свої обчислені параметри горизонтальної деформації земної кори.Результати. Результатами цього дослідження є: побудовані схеми розподілу території Європи на мережі трикутників перманентних ГНСС-станцій; обчислені параметри горизонтальної деформації земної кори для кожного трикутника у кожній мережі трикутників перманентних ГНСС-станцій Європи за весь період дослідження (2000–2010 рр.); побудовані карти-схеми щорічного розподілу швидкостей дилатації земної кори Європи в період з 2000 по 2010 рр.; встановлені місця прояву екстремальних значень швидкостей дилатації земної кори Європи у кожному році періоду дослідження; побудована карта-схема прояву екстремальних значень швидкостей дилатації земної кори (стиску та розтягу) Європи за весь період дослідження; побудовані карти-схеми прояву максимальних та мінімальних значень загального зсуву земної кори γ та максимального та мінімального значень мінімальної та максимальної осей деформації земної кори Європи (Е1 та Е2) за період з 2000 по 2010 рр.; проведено аналіз отриманих карт-схем на встановлення взаємозв’язку з тектонічною будовою Європи.Наукова новизна. Аналізуючи побудовані в результаті дослідження карти-схеми, встановлено: місця прояву екстремальних значень швидкостей дилатації земної кори Європи у кожному році періоду дослідження; їх зв'язок із основними тектонічними розломами, геологічними зонами та місцями підвищеної сейсмічної активності на території Європи і їх прояв у місцях з малою товщиною земної кори протягом досліджуваного періоду з 2000 по 2010 роки; мінімальні значення загального зсуву земної кори γ (менше ніж 0,2×10-8 1/рік), зосереджені на території Великої європейської рівнини в той час, коли максимальні значення (більше ніж 20,0×10-8 1/рік) проявляються на території таких основних геологічних зон, як: Дінаріди, Апенніни, Піренеї, Іберійський масив, Альпійсько-Гімалайський та Середземноморський пояс; місця прояву значних (більше ніж 10×10-8 1/рік) максимальних значень мінімальної та максимальної осей деформації земної кори (Е1 та Е2), зосереджені на території тих же основних геологічних зон, на яких зосереджені прояви максимальних значень загального зсуву земної кори γ, на території Великої європейської рівнини таких місць проявів або немає або їх значення є незначними (-0,1 - -0,9 ×10-8 1/рік). Отримані в ході дослідження параметри горизонтальної деформації земної кори Європи та побудовані карти-схеми засвідчують значні деформаційні процеси досліджуваного регіону, які пов’язані як з основними геологічними розломами та зонами, так і з проявом сейсмічної активності на території Європи протягом усього періоду дослідження (2000–2010 рр.). Самі ж екстремальні деформаційні процеси в певних ареалах доволі добре відображають прояв тектонічної будови території Європи.Практична значущість. Обчислені параметри горизонтальної деформації земної кори Європи в період з 2000 по 2010 рр. та побудовані за ними карти-схеми прояву цих параметрів, виявлений зв'язок горизонтальної деформації земної кори з тектонічною будовою Європи та проявом сейсмічної активності у цьому регіоні слугуватимуть для подальшого поглибленого дослідження території Європи загалом, а за необхідності її окремих частин. Запропонована методика може бути використана для аналогічного дослідження інших регіонів світу.

 1. Есиков Н. П. Тектонофизические аспекты анализа современных движений земной поверхности. – Новосибирск: Изд. «Наука», Сибирское отделение, 1979.
 2. Изотов А.А. Геодезические методи изучения де­формаций земной коры на геодинамических полигонах (методическое руководство) Изотов А.А. и др. – М.: ЦНИИГАиК, 1985.
 3. Серант О.В., Автореферат, Д217.9(4)б, Деформації земної кори Європи за даними GPS-вимірів і їх взаємозв'язок з сейсмічною активністю: автореф. дис., к.т.н: 05.24.01 / – Львів: Б.в., 2012. – 21 с.
 4. Третяк К.Р., Вовк А.І., Дослідження динаміки горизонтальних рухів земної кори Європи за даними GNSS спостережень (2000–2010) // Наук. журн. «Геодинаміка» Вип. 2(13)/2012. – С. 5–17.
 5. Argus D.F., Heflin M.B., Plate motion and crustal deformation estimated with geodetic data from the Global Positioning System. Geophysical Research Letters 22: doi: 10.1029/95GL02006.
 6. Asensio E., Khazaradze G., Echeverria A., King R. W.  and Vilajosana I., GPS studies of active deformation in the Pyrenees, Geophysical Journal International, Volume 190, Issue 2, pages 913–921, August 2012.
 7. Calais E., Nocquet J.-M., Tardy M., Current strain regime in the Western Alps from continuous Global Positioning System measurements, 1996–2001 // Geology. – 2002. – 30. – №7. – P. 651–654.
 8. Müller B, Zoback M.L., Fuchs K., Mastin L., Gregersen S., Pavoni N., Stephansson O., Ljunggren C., Regional patterns of tectonic stress in Europe Regional patterns of tectonic stress in Europe, Journal of Geophysical Research: Solid Earth, Article first published online: 20 SEP 2012.
 9. Serpelloni E., Faccenna C., Spada G., Dong D., Williams S., Vertical GPS ground motion rates in the Euro-Mediterranean region: New evidence of velocity gradients at different spatial scales along the Nubia-Eurasia plate boundary. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, Volume 118, Issue 11, pages 6003–6024, November 2013.
 10. Sibylle G., Hans-Ulrich W., Natural Hazards., Contributions to the Deformation Analysis in Germany Based on Precise and Continuous GPS Measurements, Volume 38, Issue 1-2, pp 177-197, May 2006.
 11. Teferle F.N., Bingley R.M., Orliac E.J., Williams S.D.P., Woodworth P.L., McLaughlin D., Baker T.F., Shennan I., Milne G.A., Bradley S.L. and Hansen D.N., Crustal motions in Great Britain: evidence from continuous GPS, absolute gravity and Holocene sea level data., Geophysical Journal International, c 178, Issue 1, pages 23–46, July 2009.
 12. Zhao S, Lambeck K, Lidberg M., Lithosphere thickness and mantle viscosity inverted from GPS-derived deformation rates in Fennoscandia. Geophysical Journal International, Volume 190, Issue 1, pages 278–292, July 2012.