математичне моделювання

Результати розрахунків впливу рельєфу місцевості на дані ВЕЗ

Показано застосування методу граничних елементів для математич­ного моделювання задачі визначення величини впливу рельєфу місцевості на дані вертикальних електричних зондувань. Проведено розрахунки для моделей гірського хребта, яру, а також для реальної гірської ділянки.

Математичне моделювання коефіцієнтів відбиття повздовжніх хвиль від розущільнених насичених зон в гранітах

В роботі розглядається актуальна проблема оцінки інформативної можливості AVO-аналізу шляхом максимального наближення апріорної моделі до реального середовища. Дані, отримані в результаті математичного моделювання ефективних пружних і акустичних властивостей гранітів із різною структурою пустотного простору, демонструють можливість застосування AVO-аналізу при пошуках і розвідці розущільнених газо- та нафтонасичених зон фундаменту.

Моделювання напружено-деформованого стану основ інженерних конструкцій для оцінки сейсмічного впливу

Мета. Метою проведеної роботи була оцінка зміни передаточної характеристики сейсмічного середовища за додаткового навантаження на нього масивних інженерних конструкцій. Такий аналіз дасть змогу точніше оцінити характеристики осадових товщ під час досліджень передаточних характеристик середовища під інженерними спорудами вже на етапі проектування самих конструкцій. Методика. Частотну характеристику середовища отримано розв’язанням прямої динамічної задачі сейсміки.

Структуризація елементів протиерозійної стійкості ґрунту

Запропоновано логічно-математичний метод оцінки факторів розвитку водноерозійнних процесів, в основі якого - з'ясування відносин переваги на множині альтернатив в разі побудови математичної моделі реальної ситуації.