natural law

Формування інституту прав людини доби Середньовіччя

Розглянуто світоглядні ідеї найвідоміших мислителів Середньовіччя Томи
Аквінського, Марсилія Падуанського та Нікколо Макіавеллі, які своїми працями
розвивали основоположні ідеї прав людини. Їхні вчення є неабияким спадком для
сучасного світу. Тома Аквінський особливу увагу звертав на моральні чесноти людини,
виділяючи справедливість як найважливішу з них, а також обґрунтовував основні
передумови для створення та функціонування держави як інструменту досягнення
загального блага та добра зі збереженням загального миру та наданням можливостей

Концепт прав людини: філософсько-правовий дискурс антитетичних позицій

Теоретичне розуміння та філософське осмислення всіх правових феноменів
розпочалося з традиційного поділу права на позитивне і природне, відтак вони у
загальній свідомості вважаються певними антиподами, які разом з тим є практично
найбільш значущими типами праворозуміння. Нам вдалося простежити те, що саме
інтенсивний розвиток гуманістичних ідей у контексті нових політичних та економічних
тенденцій обумовив виникнення доктрини “природних прав людини”. Дедалі більше
серед широкого загалу набирала популярності твердження про те, що кожен індивід уже

Памфіл Юркевич про природне право як регулятор справедливих суспільних відносин (оглядова стаття)

У контексті сучасного традиціоналістського інтелектуального руху розглянуто ідею органічного суспільства, що єпоєднанням права імораліна рівніспільноти. П. Юркевич вважав основою такого суспільства ідею справедливостіта пов’язане з нею природне право як засвідчено у спадщиніГуго Ґроція. У трактуванніЮркевича природне право єзмістом позитивного законодавства у справедливому суспільстві. Природне право як регулятор справедливого суспільства все ще залишається важливим для сучасного культурного процесу.

Органічна єдність системи церковних законів

Досліджено єдність системи церковних канонів. Основну увагу зосереджено на проблемі пошуку духовності, що проаналізовано у статті в антропологічних, етичних й екзистенційних аспектах.
 

Права і свободи людини у філософії права українських народників: зародження і формування

Стаття присвячена дослідженню особливостей формування народницької філософії права і філософсько-правових ідей в Україні. У статті проаналізовано розвиток філософської думки в контексті європейської філософсько-правової культури та власних коренів її формування. Розкриваються основні положення уявлень про співвідношення прав і свобод людини з уявленнями про владу і державу у філософсько-правових концепціях українських народників, їхні погляди на природне право. 

Social behavior in natural and legal space

The article deals with the philosophical and legal approach to understanding of social behavior in natural and legal environment in the context of understanding the man at her relative or absolute autonomy and independence from being objective areas, including legal reality. A great attention is paid to the assimilation of human values provided legal globalization in society.

Scientific heritage supporters creative works of boris chicherin

The article from the standpoint of modern knowledge and science, excellence in legal practice investigates the philosophical and legal and historical heritage supporters and followers as an outstanding scholar of natural law, and state-legal figure – Borisа Nikolayevichа Chicherinа. The article analyzes the scientific work of domestic and foreign scholars dedicated to scientific heritage of the famous philosopher.

Justice in the philosophical and law thought of new time

In the article has been investigated the genesis of justice and law connections, that allowed to determine the starting point of convergence, and to trace the historical features of the course of such convergence, which reflected in the action area of these phenomena, their content characteristics. It has been determinated the directions of justice problematics output outside the scope of national law and dissemination in international relations.

Natural and legal the harmony of human existence in spase

The article deals with the philosophical and legal approach to understanding of the natural law of harmony of human existence in space in the context of the principle of humanity priority over the principle of legality, that brings progressive ideas of natural law values life, honor and dignity as the basis of ontological space. A great attention is paid to behavioral and activity in human nature naturally and legal space, which is the result of knowledge and understanding of their own interests, the interests of social groups and human communities in general.