оптимізація

Оптимальні коди на векторних комбінаторних конфігураціях

Розглянуто концепцію оптимізації систем кодування на основі векторних комбінаторних конфігурацій, а саме моделей на ідеальних векторних кільцях. Більше того, оптимізація втілена у ці моделі. Метою є поліпшення якісних показників багатовимірних векторних інформаційних технологій і обчислювальних систем стосовно прискорення опрацювання та пересилання векторних даних з автоматичним виправленням помилок і захисту даних від несанкціонованого доступу на основі використання властивостей різноманітності багатовимірних комбінаторних конфігурацій та теорії скінченних циклічних груп.

Model optimize the performance of wireless sensor networks for optimality can select from transmission and activity schedule active/sleep sensor

The article examines the algorithm increase the lifetime of wireless sensor network. The model performance optimization using a range selection transmission and mode active/sleep sensors

Codes of spatial symmetric-asymmetric sets

It is shown possibility for application a new class of spatial sets using multidimensional symmetrical and non-symmetrical combinatorial configurations "Ideal Ring Bundles" (IRB)s for vector data coding with minimal number of the digit weights.  Mutual connection theory of the symmetrical and asymmetrical sets with algebraic structures in Galois fields is developed.

Stability of solutions of optimization problem architecture of software systems

The stability of solutions in the problem of architecture design for software system is examined in the paper with taking to the account the quality attributes for software system, obtained with Analytical Hierarchic Process. For this purpose, for different values of elements' inconsistencies in the matrix of pairwise comparisons, given as random numbers, were compared inconsistency criteria of decision for optimization problem obtained with a classical and with a modified Analytical Hierarchic Process.

Catalytic oxidation of tert-butyl alcohol to methacrolein

Oxidation of tert-butyl alcohol (TBA) to methacrolein (МA) over Fe-Te-Mo-Ox catalyst (Cat), promoted by Ca(NO3)2 has been investigated. Promoter concentration, which was optimal by the МA yield, has been established (Ca/Mo = 0.05). Using catalyst of such type the MA yield was 87.1 % (calculated for supplied TBA) at the temperature of 663 K, process time of 2.5 s and TBA concentration of 7.0 % with concentration of water vapour in the air of 20 %. Under mentioned conditions TBA conversion was 100 %, isobutylene conversion – 95.5 %, selectivity by MA was 87.6 % and by CO2 – 2.4 %.

Оптимізація опорної ГНСС-мережі Дністровської ГАЕС

Мета. Розроблення концептуальних основ та пропозицій щодо оптимізації геометрії опорної
ГНСС-мережі Дністровської ГАЕС, а також визначення способів підвищення точності результатів

Оптимізація умов реакції циклізації 2,3-диметилбута-1,3-дієну та 2-гідроксиетилметакрилату

На основі експериментальних досліджень методом математичного моделювання вибрано оптимальні умови реакції циклізації 2,3-диметилбута-1,3-дієну та 2-гідроксиетилметакрилату з отриманням 2-гідроксиетил-1,3,4-триметилциклогекс-3-енкарбоксилату.

Pulp Obtaining from Corn Stalks

The influence of basic technological parameters of the organosolvent delignification of corn stalks process on the pulps quality has been investigated. The adequate regression equations of the process of obtaining pulps using the method of full factorial experiment have been obtained. The optimal values of technological parameters of organosolvent delignification of corn stalks have been calculated.

Оптимізація головного бродіння високогустинного пивного сусла

Створено математичну модель, яка дає можливість розрахувати вміст вищих спиртів та естерів залежно від початкової концентрації сусла та температури бродіння. За рівняннями математичної моделі здійснено оптимізацію процесу. Встановлено, що для одержання пива високої якості за технологією високогустинного пивоваріння концентрація сусла повинна становити 14–15 % сухих речовин, а температура головного бродіння 284–285 К.