оптимізація

Теоретичні засади оптимального керування режимами дугової печі на основі критеріїв енергоефективності з врахуванням тривимірного розподілу струмів фаз

Метою статті є створення методу синтезу оперативного адаптивного оптимального керування електричним режимом дугової сталеплавильної печі за критеріями енергоефективності на основі тривимірного розподілу струмів дуг. В основу створеного методу покладено використання оперативної інформації про параметри тривимірного розподілу струмів дуг та пошук відповідного оптимального керування – уставок за струмами дуг двоконтурної системи керування електричним режимом дугової сталеплавильної печі.

Особливості моделювання бізнес-процесів підприємства та їх оптимізування в контексті здійснення міжнародної діяльності

В статті проаналізовано літературні джерела щодо теорії моделювання бізнес- процесів та його методів; виокремлено особливості моделювання бізнес-процесів в умовах здійснення міжнародної діяльності; виокремлено основні проблеми, які вини- кають на підприємствах під час виконання бізнес-процесів, пов’язаних з зовнішньо- економічною діяльністю; сформовано рекомендації щодо удосконалення моделювання бізнес-процесів підприємства в контексті здійснення міжнародної діяльності за допомогою реінжинірингу.

Analysis of measurement systems mathematical models by using the comparison of functions

We propose an approach to mathematical modeling for a system on the basis of comparing scalar products in spaces of real functions integrable on the segment.  This approach may be used in discrete and continuous measurement systems and some combinatorial systems, in which comparison problem of function exists in the process of synthesis and optimal choice of their parameters.  In theory, such problems are characteristic of boundary value problems for equations of mathematical physics, in particular for multi-point problems that describe oscillatory processes in mechanisms.  We have found th

ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ УМОВ ХІМІЧНОГО ОСАДЖЕННЯ МЕТАЛІВ ОПТИМІЗАЦІЄЮ СКЛАДУ РЕАКЦІЙНОЇ КОМПОЗИЦІЇ ПІД ЧАС ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ

Розроблення технології одержання металонаповнених гідрогелів на основі кополімерів 2-гідроксіетилметакрилату (ГЕМА) з полівінілпіролідоном (ПВП) методом полімеризації з одночасним хімічним відновленням йонів металів передбачає обгрунтування та встановлення оптимальних технологічних параметрів його здійснення. Експериментально доведено різносторонній вплив складу вихідної полімер-мономерної композиції (ПМК) на основні параметри процесу екзотермії кополімеризації ГЕМА з ПВП, які складають технологічний режим хімічного осадження металів.

Розробка методу оптимального налаштування ПІ-регуляторів

Мета. Розробка методу оптимального налаштування ПІ-регуляторів, яка дає змогу врахувати вимоги щодо обмежень у процесі регулювання та забезпечити мінімізацію небажаних показників якості автоматичного регулювання. Методика. Для розробки методу у загальному вигляді записано задачу оптимального налаштування ПІ-регулятора. Надалі проведено аналіз елементів, які вона включає. Це дало змогу замінити їх на вимогу мінімізації окремих критеріїв. Розроблено узагальнений критерій, який включає окремі критерії.

HOLLOW CONCRETE BLOCKS STUDIES

The directions of energy and resource saving remain a priority in building science. This is especially concerns to the structural elements of mass production. These elements include large concrete blocks of basement walls (foundation blocks), theirs bearing capacity, even in high-rise building, is used only for 30–50 %. Therefore, starting with the widespread establishment in construction, various ways to improve their constructive forms were proposed to reduce their own weight and optimization. One of the most effective ways is cavity formation.

Засоби оптимізації модуля адміністрування вендингових кіберфізичних систем

Розглянуто особливості роботи вендингових кіберфізичних систем після тривалої експлуатації. Проаналізовано вже готові способи масштабування кіберфізичних систем. Визначено основні недоліки та переваги переходу вже готової системи на платформу стороннього розробника. Запропоновано способи оптимізації баз даних із великою кількістю інформації. Наведено аналітичні дані, які привели до рішення оптимізувати наявну базу даних. Показано елементи вендингової кіберфізичної системи та можливі зміни в її структурі при переході на інші платформи.

Оптимізація біосинтезу лимонної кислоти за допомогою монотетичного аналізу чинників

Проведено оцінювання чинників процесу біосинтезу лимонної кислоти, та проаналізовано їх вплив на результат процесу. Встановлено, що такі чинники, як початкова концентрація сахарози, концентрація метанолу, концентрація інокуляту, рН вихідного середовища, вірогідність спору, швидкість обертання мішалки, період інкубації, температура бродіння, розмір частинок, швидкість потоку кисню та вологість мають значний вплив на процес.

Емпірична модель для оптимізації екстракції олії дерева ші в реакторі з гладкими стінками, обладнаному імпелером

З використанням методу Бокса-Вілсона (МБВ) проведено оптимізацію виходу олії дерева ші, екстрагованого в реакторі з гладкими стінками, обладнаному імпелером, внаслідок зміни часу, температури та швидкості перемішування. Для досліджень застосовували гвинтовий імпелер, встановлений на швидкісному змішувачі Tecmix TM 1100. Для розроблення та оптимізації змінних процесу використана програма Minitab 16.1. Встановлено, що температура та швидкість мають значний вплив на вихід з p-значеннями 0,001 і 0,002, відповідно.

Optimal control of the electrical mode of an arc furnace on the basis of the three-dimensional vector of phase currents

In the paper, based on the Fokker--Planck--Kolmogorov equation and the statistical control theory, a mathematical model for the operative synthesis of optimal controlling influences for stabilization of the electric mode of an electric arc furnace in a two-contour structure with a high-speed electric circuit for regulating the arc currents is suggested.