оптимізація

Catalytic oxidation of tert-butyl alcohol to methacrolein

Oxidation of tert-butyl alcohol (TBA) to methacrolein (МA) over Fe-Te-Mo-Ox catalyst (Cat), promoted by Ca(NO3)2 has been investigated. Promoter concentration, which was optimal by the МA yield, has been established (Ca/Mo = 0.05). Using catalyst of such type the MA yield was 87.1 % (calculated for supplied TBA) at the temperature of 663 K, process time of 2.5 s and TBA concentration of 7.0 % with concentration of water vapour in the air of 20 %. Under mentioned conditions TBA conversion was 100 %, isobutylene conversion – 95.5 %, selectivity by MA was 87.6 % and by CO2 – 2.4 %.

Оптимізація опорної ГНСС-мережі Дністровської ГАЕС

Мета. Розроблення концептуальних основ та пропозицій щодо оптимізації геометрії опорної
ГНСС-мережі Дністровської ГАЕС, а також визначення способів підвищення точності результатів

Оптимізація умов реакції циклізації 2,3-диметилбута-1,3-дієну та 2-гідроксиетилметакрилату

На основі експериментальних досліджень методом математичного моделювання вибрано оптимальні умови реакції циклізації 2,3-диметилбута-1,3-дієну та 2-гідроксиетилметакрилату з отриманням 2-гідроксиетил-1,3,4-триметилциклогекс-3-енкарбоксилату.

Pulp Obtaining from Corn Stalks

The influence of basic technological parameters of the organosolvent delignification of corn stalks process on the pulps quality has been investigated. The adequate regression equations of the process of obtaining pulps using the method of full factorial experiment have been obtained. The optimal values of technological parameters of organosolvent delignification of corn stalks have been calculated.

Оптимізація головного бродіння високогустинного пивного сусла

Створено математичну модель, яка дає можливість розрахувати вміст вищих спиртів та естерів залежно від початкової концентрації сусла та температури бродіння. За рівняннями математичної моделі здійснено оптимізацію процесу. Встановлено, що для одержання пива високої якості за технологією високогустинного пивоваріння концентрація сусла повинна становити 14–15 % сухих речовин, а температура головного бродіння 284–285 К.