стандарти

QUALITY MONITORING DURING THE INSTALLATION OF LARGE TEMPERED GLASS STRUCTURES

The need to ensure the quality of installation of large-sized structures made of tempered glass following Euro- pean standards is emphasized, the relevance of which is emphasized with the acquisition of the status of a candidate for the EU by our country. This provides access to the construction industry to European manufacturers and exports the products of Ukrainian enterprises abroad. Unification of requirements for both fitting tools and quality control tools during the deployment and operation of large-sized tempered glass products has been ensured.

Вимоги до маркування як один з інструментів нетарифного регулювання імпорту українських продуктів харчування в Китайській народній республіці

Проаналізовано динаміку і структуру міжнародної торгівлі українськими продуктами харчування з Китаєм. Досліджено інструменти китайської нетарифної торгівельної політики щодо імпорту продуктів харчування і їхній вплив на торгівлю з Україною. Розглянуто китайські нормативні акти і стандарти, що встановлюють вимоги до продуктів харчування. Описано процес акредитації іноземних виробників у Китаї. Розглянуто сутність і функції маркування, дано його класифікацію за певними ознаками. Досліджено вимоги Китаю щодо маркування продуктів харчування.

РОЗВИТОК ЗАСОБІВ ЕТАЛОННОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ОБЛАСТІ ДОЗИМЕТРИЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ

Проаналізовано  питання  розвитку  засобів  еталонного  забезпечення,  необхідних  для  метрологічної перевірки  та  калібрування  дозиметрів  бета-  та  гамма-випромінювання.  Останні  вкрай  необхідні  для  дозиметричних вимірювань  характеристик  випромінювання  в  області  радіаційної  безпеки,  променевої  діагностики  та  терапії.  Окрім традиційних  вимог  та  питань,  пов’язаних  із  проектуванням,  створенням  та  використанням  зазначених  еталонів,  постає низка проблем, зумовлених радіаційною безпекою, як під час метрологічної перевірки та калібрування дозиметрів, так і під час

Ціннісні орієнтири регіональних телевізійних новин

У статті вивчено наступний аспект: концепція створення  новин на регіональних телевізійних каналах складається з інформування про всі сфери життя, що органічно поєднані з регіональними, національними, універсальними цінностями У таких умовах зміст новин буде сприяти формуванню здорових моральних і психологічних якостей гуманістичного світогляду національної громадської гідності. 

Вплив технічно-естетичних показників якості паковання на попит продукції

Розглянуто вплив естетичних показників якості паковання на конкурентоспроможність товарів і їх просування на споживчому ринку, значення низки чинників у формуванні художньо-естетичної складової паковання, а також чинні нормативні документи, які регламентують стандарти на паковання. 

The issue of environmental certification as a function of state government

The article is devoted to the complex research problems of environmental certification. By the analysis of scientific literature and legal dictionary the concept and characteristics of environmental certification have been defined. The concept of environmental certification to consolidate on the legislative level has been proposed, through the enactment of law about environmental certification.

Overview of the Ukrainian language resources within the multilingual European MULTEXT-East project, v. 4

The article presents an overview of computational resources for the Ukrainian language within a multilingual European MULTEXT-East project (MTE, http://nl.ijs.si/ME/V4) freely available for researchers since May 2010, including a formal representation of morphosyntactic specifications consisting of 1239 unique grammatical tags in the XML, TEI-5 compatible, format and a morphosyntactic lexicon covering over 200000 wordforms with lemmas and morphosyntactic codes.

Methodological approaches to accounting operations revenues non-current assets

The economic interpretation of the notion “income” in the scientific literature has been
considered that has made it possible to systematize the main ways of non-current-assets revenues to
the company. For this purpose the analysis of scientific publications related to the revenue fixed
assets in Ukraine for 2011-2013 has been carried out and two issues discussed by scientists have been
singled out: an accounting reflection of revenue fixed- assets transactions and their tax issues.