засоби масової комунікації

Психологічні тригери в змі: поняття, особливості, види, протистояння їх впливу

Розглянуто проблему психологічних тригерів у російських традиційних і новітніх ЗМІ в умовах інформаційної війни Росії проти України, що через запланований маніпуляторами цілеспрямований обман з психологічною, політичною, військовою метою зацікавлених в його впливі політичних, військових, державних, фінансових інституцій Росії травмують психіку, викликають негативні емоції, видозмінюють свідомість, почуття людини, змінюють орієнтири, породжують неконтрольовану поведінку людей, які миттєво втрачають рівновагу, конструктивне сприйняття контенту, стають неспроможними самостійно врегулюв

Особливості медіавідображення конфліктності

У статті досліджується журналістське висвітлення конфліктних процесів. Конфлікт розглядається як змістовий та формотворчий елемент журналістських творів. Автор аналізує, як відображення конфліктності здійснюється за допомогою змістових, жанрових, сюжетно-композиційних засобів журналістики.

«Замах на розум» – якісна журналістика чи безвідповідальна гонитва за сенсацією?

Мас-медіа змінили життя людини. Стали важливим джерелом інформації, засобом формування різноманітних поглядів та інтересів. Їх значення є особливо важливим під час розвитку цифрових соціальних комунікацій.

Organization of work of the information unit of the Presidential administration of the United States of America

The study examines the issue of organization of work of the information unit of the Presidential Administration of the United States of America, in particular the structural units responsible for information policy, relations with political parties, the public and the media.

Freedom of expression via printed massmedia: theoretical legalaspects

In the article it is analyzed legal basis for the freedom of expression with the help of printed mass media. Also, it is defined the notion of freedom of expression as a natural phenomena. It is accentuated on the particularities of freedom of expression via printed mass media protection by European Court of Human Rights. Besides, certain proposals concerning the improvement of the mechanizmof freedomof expression legal enforcement in Ukraine are elaborated.

Legal newspaper discourse: indications, functions, subsorts

The article deals with the legal newspaper discourse, particularly the definition of the concept “legal newspaper discourse” is emphasized; its features are outlined; the functions which express the essence and social purpose of legal discourse in newspaper production are characterized; the subtypes of legal newspaper discourse that is often devoted to trying a case are distinguished.