ІНФОРМАЦІЯ У СФЕРІ ПРАЦІ, ЯК ІНСТРУМЕНТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ВПЛИВУ ДЕРЖАВИ НА РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

Ostapenko L., Rudnytska J. "Information in the field of labor as an instrument of administrative and legal influence of the state on the regulation of labor relations"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/number-331-2021/inform...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
студентка групи ПВ-31, Навчально-наукового інституту права та психології, Національного університету «Львівська політехніка»

Анотація. Один із головних пріоритетів Української держави є створення політичних, економічних, соціальних і правових умов для реалізації відносин у сфері праці. Правове регулювання відносин у сфері праці має тісний міжгалузевий зв’язок, що дозволяє у значній мірі регулювати соціально-трудові відносини. Однак, залишається проблемою відсутність належної і достовірної інформації зі сторони органів публічного управління щодо зайнятості і працевлаштування населення економічно-активного віку.

Державна політика України в управлінні відносинами у сфері праці в основному передбачає проведення реформ, що як правило залишаються невиконаними або недовиконаними. Так, наявність застарілого за змістом законодавства у сфері праці та адміністративного законодавства є однією з перепон використання інформації для належного правового регулювання відносин у сфері праці.

Серед напрямів державної інформаційної політики проблемними залишаються питання, що пов’язані з доступом людини до працевлаштування за відсутністю достовірної інформації про наявні вакансії. Залишається суперечливою за змістом реалізація можливостей у сфері праці яка пов’язана з порушенням законодавства про працю і притягненням винних осіб до юридичної відповідальності. Неврегульованими зі сторони держави відносини у сфері праці, які стосуються громадян, що працюють за межами України. Потребують інформаційного забезпечення у працевлаштуванні особи, які є тимчасово переміщені зі східних територій України.

Перелік зазначених та інших проблем, що пов’язані з інформаційною політикою держави у сфері потребує не лише гарантій для суб’єктів трудових відносин, але й належного забезпечення шляхом створення дієвих механізмів правового регулювання діяльності держави у сфері інформації.

1. Mizhnarodna politseiska entsyklopediia : U 10 t. Vidp. red. Yu.I. Rymarenko, Ya.Iu. Kondratiev, V.Ia. Tatsii, Yu.S. Shemshuchenko. Kyiv: Kontsern «Vydavnychyi Dim «In Yure». 2005. T.II.Prava liudyny u konteksti politseiskoi diialnosti. 1224.

2. Politseiske pravo v Universyteti Sviatoho Volodymyra : u 2 kn. Kyiv: Lybid. 2010. (Pamiatky-pravnychoi dumky Kyivskoho universytetu). Kn. 2 / uklad. I.S. Hrytsenko, V.A. Korotkyi; za red. I.S. Hrytsenka. 464 s.

3. Kyryll Rыzhanov. Slezhka v chastnыkh rukakh: Ezhenedelnyk «2000», № 45 (967) 24-31 dekabria 2020 h.

4. Konstytutsiia Ukrainy : chynne zakonodavstvo stanom na 10 serpnia 2015 r.: Ofits. tekst. Kyiv: Alerta, 2015. 80 s.

5. Zakonodavstvo Ukrainy pro informatsiiu : stanom na 01 sichnia 2012 roku. Kharkiv: Pravo. 2012. 64 s.

6. Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy / ukl. O. Yeroshenko. Donetsk : TOV «Hloriia-Treid»

7. Iurydychna entsyklopediia : V 6 t. / Red. Kol. Yu.S. Shemshuchenko (holova redkol.) ta in. Kyiv: «Ukrainska entsyklopediia», 1998. T. 2: D-Y. 1999. 744 s.

8. Suchasna pravova entsyklopediia / O.V. Zaichuk, O.L. Kopylenko, N.M. Onishchenko [ta in.] ; za zah. red. O.V. Zaichuka ; In-t zakonodavstva Verkhov. Rady Ukrainy. Kyiv: Vyd-vo «Iurydychna dumka» 2012. 120 s.

9. Zakon Ukrainy «Pro informatsiiu» : Zakonodavstvo Ukrainy Pro informatsiiu : stanom na 01 sichnia 2012 roku. Kharkiv: Pravo, 2012. 64 s.

10. Shutak U.D., Onyshchuk I.I., Yurydychna tekhnika : Navchalnyi posibnyk dlia vyshchykh navchalnykh zakladiv / I.D. Shutak, I.I. Onyshchuk. Ivano-Frankivsk. 2013. 496 s.

11. Administratyvne pravo: pidruchnyk / Yu.P.Bytiak (ker. avt. kol.), V.M. Harashchuk, V.V. Bohutskyi ta in.: za zah red. Yu.P. Bytiaka, V.M. Harashchuka, V.V. Zui. Kharkiv: Pravo, 2010. 624 s.

12. Kodeks Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia : chynne zakonodavstvo zi zminamy ta dopov. stanom na 11 sichnia 2019 roku: (Ofits. tekst.) Kyiv: Palyvoda O.V. 2019. 388 s.

13. Kodeks zakoniv pro pratsiu Ukrainy: chynne zakonodavstvo zi zminamy ta dopov. stanom na 21 zhov. 2019 r.: (ofits. teks). Kyiv: Palyvoda A.V. 2019. 128 s.