Правоохоронна діяльність і воєнний стан: морально-правові особливості

2022;
: 89-94
Автори:
1
Навчально-науковий інститут права та психології, Національний університет «Львівська політехніка»,

З’ясовано, що в період війни важливо відшукати морально-правовий баланс розвитку і існування соціуму, який допоможе «втримати» суспільство у стані правомірної поведінки не через страх перед покаранням, а на основі розуміння власної моральної відповідальності не тільки перед законом, але й перед наступними поколіннями.

Наголошено, що правоохоронна діяльність є однією з основних сфер життєдіяльності держави і суспільства, що у непростий воєнний період повинна забезпечувати верховенство права і дотримання правопорядку, ґрунтуючи свою діяльність на ціннісно-правових засадах українського суспільства. До завдання представників правоохоронних органів додається певна психологічна робота щодо роз’яснення особливостей певних обмежень, пов’язаних зі зміною звичного ритму життєдіяльності.

Доведено, що під час військового стану моральні принципи разом з нормами права впливають на прийняття рішень представниками правоохоронних органів, а у період війни працівники правоохоронних органів також зазнають морально-психологічного виснаження та потребують певної реабілітації. Саме тому зростає роль психологічних тренінгів і консультативних центрів в правоохоронній системі. Ця проблема є важливою з огляду на посттравматичний синдром як громадян, що пережили жахи війни, так і правоохоронців.

Зазначено, що моральні принципи підтримують і санкціонують в узагальненій формі суспільні підвалини життя, соціальний устрій, спілкування, а за допомогою моралі узгоджується поведінка особи з інтересами суспільства, долаються суперечності між ними, регулюється міжособистісне спілкування.

Акцентовано увагу на проблемі дотримання прав і свобод громадян, повазі до людської гідності, національних інтересів держави, що базуються на ціннісних засадах існування українського суспільства, щозабезпечуються не лише нормами позитивного права держави, а й моральними регулятивами.

1. Vilna entsyklopediia Vikipediia. (2016). Voiennyi stan[Martial law]. https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC Voiennyi stan.

2. Vilna entsyklopediia Vikipediia. (2018). Pravookhoronna diialnist [Law enforcement activity]. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0 Pravookhoronna diialnist.

3. Kataloh spetsialnostei. (2020). Pravookhoronna diialnist[Law enforcement activity]. https://abiturients.info/uk/oblast-znaniy-new/26-grazhdanskaya-bezopasnost/262-pravoohranitelnaya-deyatelnost Pravookhoronna diialnist.

4. Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy. (2014).Zakon Ukrainy «Pro derzhavnyi zakhyst pratsivnykiv sudu i pravookhoronnykh orhaniv» [Law of Ukraine «On state protection of court employees and law enforcement agencies»].https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3781-12#Text.

5. Chorna I. I. (2022). Kontseptualni zasady pravookhoronnoi diialnosti v Ukraini [Conceptual principles of law enforcement in Ukraine].https://arm.naiau.kiev.ua/books/SPOU/files/1-4.pdf

6. Bachynin V. A., Zhuravskyi V. S., Panov M. I. (2005).Filosofiia prava : slovnyk [Philosophy of law: a dictionary]. K. : In Yure. 408 p.

7. Osvita ta samoosvita. (2018). Moralna norma i rytual, tradytsiia [Moral norm and ritual, tradition]. http://referatss.com.ua/work/moralna-norma-i-ritual-tradicija/

8. Chmut T. K. (2000). Moralni normy ta pryntsypy, yikh znachennia dlia dosiahnennia vysokoho rivnia kultury spilkuvannia [Moral norms and principles, their importance for achieving a high level of communication culture].https://subject.com.ua/psychology/ethics/13.html

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-9-number-335-2022/law-enforcement-activities-and-martial Romanova A. Law enforcement activities and martial status:moral and legal features.