Судові органи як суб’єкти системи адміністративно-правового гарантування діяльності релігійних організацій в Україні

Victoriya CHORNOPYSKA "Judicial bodies as subjects of the system of administrative and legal guarantee of the activities of religious organizations in Ukraine".

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-11-number-1-41...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

У статті схарактеризовано особливості функціонування органів судових органів як суб’єктів системи адміністративно-правового гарантування діяльності релігійних організацій в Україні. Реалізація судовими органами адміністративно-правових гарантій діяльності релігійних організацій здійснюється системою судів загальної юрисдикції, адміністративними судами, Верховним Судом України, що діють на єдиних засадах, щодо реалізації спільних завдань у сфері правосуддя. Відзначено, що судові органи є суб’єктами гарантування права на легалізацію правового статусу релігійної організації, захисту їх майнових та інших прав. Особливе значення у цій сфері має діяльність судових органів щодо визнання такими, що суперечать законодавству рішень, дій, бездіяльності органів публічного управління щодо релігійних організацій, притягнення винних осіб у вчиненні правопорушень щодо релігійних організацій до адміністративної відповідальності тощо.

Визначено специфічні ознаки судових органів щодо адміністративно-правового гарантування функціонування релігійних організацій:  1) можливість реалізації судовими органами адміністративно-правових гарантій діяльності релігійних організацій, наділених державною підтримкою, що зумовлена віднесенням цих органів до однієї з гілок влади в Україні на підставі ст. 6 Конституції України,  2) поширення юрисдикції судів на всі різновиди правовідносин у релігійній сфері, що наявні в державі;  3) діяльність судових органів виступає умовою гарантованості правових можливостей релігійних організацій щодо розгляду в судовому порядку справи і реалізації судового захисту їхніх прав; 4) вони є суб’єктами гарантування права на легалізацію правового статусу релігійної організації, захисту їх майнових та інших прав, безпеки проведення ними мирних заходів, захисту прав цих інституцій від порушень з боку суб’єктів владних повноважень в порядку КАС України, покарання в адміністративному порядку за діяльність, що справляє незаконний деструктивний вплив на функціонування релігійних організацій, тощо.

1. Barannik R. V. (2011) Sudovi, pravookhoronni ta pravozakhysni orhany Ukrainy [Judicial, law enforcement and human rights bodies of Ukraine]. Kyiv: KNT Publ. 352 p. [in Ukrainian].

2. Shumskyi P. V. (2000) Sudovi i pravookhoronni orhany Ukrainy [Judicial and law enforcement bodies of Ukraine]. Ternopil, LILEIa Publ. 186 p. [in Ukrainian].

3. Bilozorov Ye. V. (2009) Pravovi harantii prav i svobod liudyny ta hromadianyna u sferi diialnosti militsii [Legal guarantees of human and citizen rights and freedoms in the field of police activity]. Kyiv: Avanpost-prym Publ. 189 p. [in Ukrainian].

4. Stakhura B. I. (2016) Rol orhaniv derzhavnoi vlady u zabezpechenni prav liudyny i hromadianyna v demokratychnomu suspilstvi: teoretyko-pravovyi vymir [The role of state authorities in ensuring human and citizen rights in a democratic society: theoretical and legal dimension]: avtoref. dys. ...kand. yuryd. nauk: 12.00.01. Lvivskyi derzhavnyi universytet vnutrishnikh sprav. Lviv. 16 p. [in Ukrainian].

5. Vovk D. O. (2014) Yak ukrainski sudy balansuiut relihiinu svobodu: analiz u konteksti svitskosti [How Ukrainian courts balance religious freedom: an analysis in the context of secularism]. Pravo i hromadianske suspilstvo. No 3. P. 4–37. [in Ukrainian].

6.           Rishennia Mykolaivskoho okruzhnoho administratyvnoho sudu 07 travnia 2019 r. № 400/405/19 m. Mykolaiv «Pro vyznannia protypravnoiu bezdiialnist ta zobov`iazannia vchynyty pevni dii» [Decision of the Mykolaiv District Administrative Court of May 7, 2019 No. 400/405/19 of Mykolaiv "On recognition of illegal inaction and obligation to perform certain actions."]. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/81694906 (Accessed: 22.02.2024). [in Ukrainian].

7.           Rzhepetska K. M. (2009) Sudovyi kontrol yak administratyvno-pravovyi zasib zakhystu prav i svobod liudyny [Judicial control as an administrative and legal means of protection of human rights and freedoms]. Forum prava. No 2. P. 364–368. [in Ukrainian].

8. Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrainy [Administrative Judicial Code of Ukraine]. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» / VR Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2747-15#Text. (Accessed:: 22.02.2024). [in Ukrainian].

9. Rishennia Okruzhnoho administratyvnoho sudu m. Kyieva vid  31 sichnia 2019 roku № 826/12479/18 «Pro vyznannia protypravnymy dii Kyivskoi miskoi derzhavnoi administratsii» [Decision of the District Administrative Court of Kyiv dated January 31, 2019 No. 826/12479/18 "On recognizing illegal actions of the Kyiv City State Administration"]. URL: https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/79633487/ (Accessed: 22.02.2024). [in Ukrainian].

10.          Postanova Lvivskoho okruzhnoho administratyvnoho sudu za pozovom chlena hreko-katolytskoi hromady s. Dmytriv Radekhivskoho raionu do Departamentu z pytan kultury, natsionalnostei ta relihii LODA, Lvivskoi oblasnoi derzhavnoi administratsii  vid 10 zhovtnia 2016 roku  u spravi № 813/1368/16 [The decision of the Lviv District Administrative Court on the claim of a member of the Greek-Catholic community of Dmytriv of Radekhiv district to the Department of Culture, Nationalities and Religions of the Lviv Regional State Administration of Lviv Regional State Administration dated October 10, 2016 in case No. 813/1368/16]. URL:  https://reyestr.court.gov.ua/Review/62030441# (Accessed: 22.02.2024). [in Ukrainian].

11.          Postanova Okruzhnyi administratyvnyi sud m. Kyieva vid 03 veresnia 2014 roku. Sprava №826/11217/14 [Resolution of the District Administrative Court of Kyiv dated September 3, 2014. Case No. 826/11217/14]. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/40428552 (Accessed: 22.02.2024). [in Ukrainian].

12.          Zakon Ukrainy «Pro sudoustrii i status suddiv» [The Law of Ukraine "On the Judiciary and the Status of Judges"]. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» / VR Ukrainy. (Accessed: 22.02.2024). [in Ukrainian].

13.          Postanova Dzerzhynskoho miskoho sudu Donetskoi oblasti 24 sichnia 2014 roku «Pro prytiahnennia do administratyvnoi vidpovidalnosti za ch.1 st. 51KUpAP». Sprava № 3/225/79/2014 [Resolution of the Dzerzhyn city court of the Donetsk region on January 24, 2014 "On bringing to administrative responsibility under Part 1 of Art. 51 KUPAP". Case No. 3/225/79/2014]. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/49129303 (Accessed: 22.02.2024). [in Ukrainian].