безпека

Accounting and Analytical Problems of Cultural Heritage Security in Polish-ukrainian Cross-border Cooperation

The safety of cultural heritage in a cross-border dimension depends significantly on the influence of accounting and analytical factors, as they form the basis for the perception of its objects for their proper preservation and constant monitoring of the state and risks of irreversible changes. This issue is especially important in Polish-Ukrainian cross-border cooperation, where historical realities have led to the destruction and destruction of many cultural heritage sites.

Проблеми конфіденційності та безпеки в кіберфізичних системах інтелектуальних будинків

Розумні будинки стають дедалі популярнішими для продуктів та послуг IoT з великою кількістю обіцянок для покращення якості життя людей. Тим не менше, гетерогенна, динамічна та пов'язана з Інтернетом природа цього середовища додає нових побоювань, оскільки приватні дані стають доступними, часто без відома власників. Ця доступність поряд із зростаючими ризиками захисту даних та порушень конфіденційності робить безпеку інтелектуального будинку важливою темою, яка заслуговує уваги. Наведено огляд проблем конфіденційності та безпеки, спрямованих на кіберфізичні системи розумних будинків.

Особливості пристосування щільної забудови середньої поверховості до потреб дітей

У статті проаналізовано містобудівельні та просторово-планувальні обмеження щільної забудови у розплануванні простору для дітей. Визначено критерії та умови відповідності середовища потребам дітей. Висвітлено проблематику місця розташування дитячих майданчиків.

Моделі якості послуг телекомунікаційних мереж

Розглянуто моделі якості послуг телекомунікаційних мереж. Досліджено особли- вості забезпечення якості послуг у телефонних та комп’ютерних мережах. На підставі цього дослідження встановлено, що міські телефонні мережі в загальному забезпечують вищу точність, надійність та безпеку порівняно з локальними комп’ютерними мере- жами. Суттєвою перевагою локальних комп’ютерних мереж над міськими телефонними мережами є забезпечення вищої швидкості передавання інформації користувачів, хоча недоліком є нестабільність цієї швидкості.

Стратегія неприєднання: політика і теорія (науково-методична стаття)

Досліджено політику неприєднання як одину з ключових стратегій діяльності держави у міжнародних відносинах. Проаналізовано основні теоретичні та методологічні підходи дослідження політики неприєднання, виокремлено дефініції цього поняття та виявлено ключові ознаки стратегії неприєднання держав. Простежено історичний аспект виникнення ідеї руху неприєднання. Досліджено вплив глобалізації на зміну політики неприєднання та нейтралітету держав.

Метод мультиплексування таймерних сигнальних конструкцій на основі технології OFDM

Розглянуто метод мультиплексування непозиційних таймерних сигнальних конструкцій на основі технології OFDM. В роботі подальший розвиток технології OFDM спрямовано на підвищення захищеності передаваних даних на основі непозиційних таймерних сигнальних конструкцій. Як джерела широкосмугових сигналів запропоно- вано використовувати таймерні сигнальні конструкції, що дає змогу підвищити структурну й інформаційну прихованість передавання порівняно з РЦК.

V міжнародний тюремний конгрес 1895 р.: основні ідеї та рішення

Проаналізовано питання, пов’язані з діяльністю V Міжнародного тюремного конгресу, який проходив у м. Парижі у 1895 р. Досліджено склад учасників останнього, основні ідеї, висловлені на ньому, та рішення, ухвалені у результаті його проведення. Окрему увагу звернено на питання запобігання злочинності неповнолітніх. 

Сейсмологічний комплекс для спостереження й прогнозування локальних землетрусів у Дніпропетровській області

Наводяться короткі результати попередніх досліджень по з'ясуванню природи землетрусів і забезпеченню сейсмобезпеки в техногенно-небезпечних районах Криворізького залізорудного й Павлоградського вугільного басейнів. Показано можливості високочутливої сейсмічної станції UK15, установленої в м. Дніпропетровську (с. Мирний), при реєстрації віддалених і місцевих Криворізьких і Павлоградських землетрусів.

Порівняльний аналіз Європейської стратегії безпеки (2003) та Глобальної стратегії Європейського Союзу (2016)

Порівняно Європейську стратегію безпеки 2003 року і Глобальну стратегію Європейського Союзу 2016 року з метою простежити еволюцію сприйняття загроз і викликів міжнародній системі. Це порівняння дає відповіді на низку наукових запитань. Зокрема, чи залишаються актуальними ризики безпеки в Європі, опубліковані
2003 року; чи зазнали змін методи і засоби боротьби з труднощами впродовж 13 років; які методи були вирішальними; чи стратегія безпеки ЄС, незважаючи на окремі косметичні зміни, залишається актуальною?

Нейтралітет як стратегія національної безпеки

Досліджено нейтралітет як один з основних державних стратегій. Проаналізовано основні теоретичні та методологічні підходи дослідження проблеми нейтралітету, вивчено різноманітні дефініції цього поняття та виявлено основні ознаки нейтралітету держави.

Досліджено історичну еволюцію становлення стратегії нейтралітету у міжнародних відносинах. Виокремлено погляди зарубіжних та вітчизняних вчених на стратегію нейтралітету держави. Визначено основні держави, що дотримуються політики нейтралітету, а також Україна, яка колись дотримувалась цієї стратегії