безпека

Комп'ютеризована база даних нормативно-правового забезпечення якості харчової продукції

Здійснено аналіз нормативно-правового забезпечення якості харчової продукції. Визначено основі пріоритети щодо якості та безпеки продуктів харчування, мета яких полягає у забезпеченні умов створення та споживання в Україні екологічно чистої харчо- вої продукції. Запропоновано використання комп’ютерної бази даних для ефективного застосування нормативно-правового законодавства у сфері безпеки та якості продукції

Енергетична дипломатія як важлива складова зовнішньої політики держави: європейський досвід для України

Розглянуто поняття енергетична дипломатіята особливості її провадження, виокремлено першочергові завдання для розвитку енергетичної дипломатії у зовнішній політиці України.

Концепція миру та безпеки в магістеріумі Католицької Церкви

Використовуючи системний, структурно-функціональний методи на контент аналіз, досліджено позицію Католицької Церкви щодо глобальної проблеми загрози війни і необхідності гарантування безпеки народам і націям. З’ясовано, що концепція Магістеріуму виходить з позиції гарантування та дотримання прав людини і базується на принципах моральності політики, дотримання міжнародних угод, солідарності та гуманізму.

Оптимальні коди на векторних комбінаторних конфігураціях

Розглянуто концепцію оптимізації систем кодування на основі векторних комбінаторних конфігурацій, а саме моделей на ідеальних векторних кільцях. Більше того, оптимізація втілена у ці моделі. Метою є поліпшення якісних показників багатовимірних векторних інформаційних технологій і обчислювальних систем стосовно прискорення опрацювання та пересилання векторних даних з автоматичним виправленням помилок і захисту даних від несанкціонованого доступу на основі використання властивостей різноманітності багатовимірних комбінаторних конфігурацій та теорії скінченних циклічних груп.